Ciepłe Mieszkanie – w I kwartale 2022 roku ruszy program dla budynków wielorodzinnych

Redakcja GLOBEnergia.pl ustaliła nieoficjalnie, że program ogólnopolski dla budynków wielorodzinnych, wspierający wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację, będzie miał nazwę „Ciepłe Mieszkanie”. Nabór miałby ruszyć już w pierwszych miesiącach 2022 roku. Informację potwierdził nam Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Podziel się

Przypomnijmy, że w 2021 roku NFOŚiGW uruchomił pilotaże programów dotacyjnych skierowanych do mieszkańców budynków wielorodzinnych – nabory rozpoczęły się 14 kwietnia w woj. zachodniopomorskim, 16 kwietnia w Pszczynie, 11 października – w woj. dolnośląskim. Dla poszczególnych programów przeznaczono budżety w wysokości odpowiednio 10 mln zł, 6 mln zł i 20 mln zł. O dotychczasowych wynikach naborów pisaliśmy TUTAJ. Według stanu na dzień 26 listopada 2021 roku w pilotażu dolnośląskim złożono w sumie 409 wniosków o dofinansowanie na kwotę 8 184 915 zł, w Pszczynie 19 wniosków o dofinansowanie na kwotę dotacji 168 636 zł, a w zachodniopomorskim projekcie - 792 wnioski o dofinansowanie na kwotę dotacji 11 380 746 zł.

Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW, wnioski płynące z programów mają być podstawą do uruchomienia ogólnopolskiego programu, skierowanego do budynków wielorodzinnych. Ten rodzaj tkanki mieszkaniowej w Polsce także wymaga wsparcia w zakresie termomodernizacji i wymiany przestarzałych źródeł ciepła.

Ciepłe Mieszkanie w I kwartale 2022 roku

NFOŚiGW w odpowiedzi na nasze pytania poinformował, że program „Ciepłe Mieszkanie” będzie miał na celu wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wiceprezes Narodowego Funduszu Paweł Mirowski potwierdził, że przy tworzeniu programu zostały wykorzystane doświadczenia zebrane przy realizacji programów pilotażowych w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim oraz w Pszczynie na Śląsku.

- Uruchomienie naboru dla gmin planowane jest w I kwartale 2022 roku – informuje Paweł Mirowski.

Przedstawiciel NFOŚiGW podkreślił, że „Ciepłe Mieszkanie” będzie odrębnym, samodzielnym programem, a nie elementem programu „Czyste Powietrze”, który skierowany jest do innego wnioskodawcy, czyli właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jakie przedsięwzięcia będą wspierane w ramach „Ciepłe Mieszkanie”? Mirowski wyjaśnia, że program będzie miał na celu wspieranie likwidacji indywidualnych, nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe w lokalach mieszkalnych oraz zastosowanie kotła gazowego, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

- Dodatkowo wspierane ma być wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wymiana okien i drzwi, wentylacja mechaniczna, dokumentacja projektowa – poinformował wiceprezes.

Na razie nie jest znana wartość alokacji środków w budżecie programu. NFOŚiGW informuje, że budżet i nabory w ramach nowego programu będą zależały od dostępnych środków finansowych NFOŚiGW. Jego skala będzie ogłaszana wraz z informacją o naborze wniosków.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBENERGIA. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom