Grupa GPEC ruszyła z wielką inwestycją – likwidacją kotłowni przy ul. Zawiślańskiej i budową sieci ciepłowniczej łączącej Przeróbkę i Stogi z miejską siecią ciepłowniczą. Inwestycja dopiero się rozpoczęła, a już została doceniona przez Ministra Środowiska.

 

Powód? Jest nadzieją na czystsze powietrze w Gdańsku dla jego mieszkańców.

Dzięki inwestycji mieszkańcy Przeróbki i Stogów już w przyszłym roku będą mogli skorzystać z jednego z najbardziej ekologicznych źródeł ciepła – Ciepła Systemowego. Koszt inwestycji to niespełna 30 mln złotych. Realizacja tego ambitnego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie dofinansowanie uzyskane w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji edycja 2014” w oparciu o Program Priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „KAWKA”.
Celem konkursu jest lokalne zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń powietrza pochodzących m.in. z nieefektywnego spalania paliw stałych w domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach. Konkurs KAWKA jest także odpowiedzią na dyrektywy unijne nałożone na kraje członkowskie, zobowiązujące do poprawy jakości powietrza.
Poprzez likwidację kotłowni przy ulicy Zawiślańskiej ograniczona zostanie emisja bardzo szkodliwych pyłów o ponad 37 ton rocznie. Jeszcze bardziej imponująco wygląda zmniejszenie emisji, odpowiedzialnego za ocieplenie klimatu, dwutlenku węgla – ponad 7 tysięcy ton. Te działania przełożą się bezpośrednio na komfort życia, w tym przede wszystkim zdrowie mieszkańców dzielnic Stogi i Przeróbka. To bezcenna wartość, którą z pewnością docenią wszyscy mieszkańcy Gdańska – tłumaczy Maciej Kazienko, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku.

ZAPRASZAMY NA FORUM ENERGIA W GMINIE W GDAŃSKU!

Możliwości finansowania inwestycji publicznych – dobre praktyki w zakresie ograniczania zużycia energii
ZAREJESTRUJ SIĘ
SPRAWDŹ PROGRAM


Likwidacja kotłowni Zawiślańska to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych Grupy GPEC w ostatnich latach. – Jednak dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w profesjonalnym prowadzeniu takich inwestycji jesteśmy gotowi na jego realizację. Jako firma gdańska, czujemy odpowiedzialność za to miasto, chcemy działać z myślą o mieszkańcach, ich rodzinach i ich zdrowiu. To właśnie dla nich jest ta inwestycja – wyjaśnia Marcin Lewandowski, członek Zarządu GPEC.
Zamknięcie kotłowni oraz budowa sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice Przeróbka i Stogi z miejską siecią ciepłowniczą GPEC ma się planowo zakończyć jeszcze w tym roku. Dzięki instalacji zupełnie nowego ciepłociągu odbiorcy ciepła będą mieli gwarancję nawet kilkunastu lat bezawaryjnej pracy. Ponadto powstaje możliwość przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorców, którzy do tej pory nie mogli z niej skorzystać.
Projekt likwidacji kotłowni Zawiślańska odbił się echem także w Ministerstwie Środowiska, gdzie został doceniony przez Ministra Macieja H. Grabowskiego jako „znakomity przykład praktycznego włączenia się firmy z branży w promocję idei zdrowego powietrza dla mieszkańców Gdańska i całej Polski” – czytamy w liście wręczonym osobiście Zarządowi GPEC.
Oprócz działań związanych z likwidacją kotłowni „Zawiślańska”, w ramach projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczań do atmosfery w Mieście Gdańsku poprzez przyłączenie budynków mieszkalnych i użytkowych do sieci cieplnej” GPEC realizuje na terenie całego miasta podłączanie kilkudziesięciu obiektów do sieci miejskiej przy jednoczesnej likwidacji dotychczas używanych źródeł węglowych. Koszt ten inwestycji to około 10 mln PLN.
 
Źródło: GPEC