Ciepło utajone, energia dla pomp ciepła

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

cieplo utajone

Zbiornik wodny zabudowany pod ziemią daje możliwość magazynowania wody potrzebnej do pozyskania energii z przemiany fazowej tak zwanego ciepła utajonego.

Jednocześnie daje możliwość pozyskiwania energii geotermalnej oraz – przez przeprowadzenie przez niego odpływu ścieków – działa jako rekuperator energii odpadowej ze ścieków. W ten sposób tworzy akumulator energii cieplnej z wieloźródłowym zasilaniem. Pozyskiwanie energii z przemiany fazowej wody jest podstawą działania kolektora membranowego. Kolektor wraz wymiennikami membranowymi odbierającymi energię z wody i pokrywającymi się w tym procesie lodem, jest zabudowany w zbiorniku wodnym.

Cykliczna zmiana objętości przez pęcznienie powoduje odrywanie się lodu i odladzanie wymienników. Praca kolektora z wymiennikami membranowymi powoduje jednoczesne wytwarzanie energii ciepła i chłodu. Pozyskana energia z przemiany fazowej może być użyta do zasilania rożnych odbiorników. Energię cieplną zastosowano do zasilania pomp ciepła jako dolne źródło. Można nią także zasilić nagrzewnice w centralach wentylacyjnych, traktując kolektor z wymiennikami membranowymi jako GWC. Natomiast powstający w procesie odladzania i akumulowany lód zastosowano do zasilania instalacji klimatyzacji wspomagającej pracę chillerów.

Kolektor z wymiennikami membranowymi zamontowany w takim zbiorniku jest alternatywą dla dolnego źródła ciepła w postaci sond głębinowych i kolektorów poziomych, pomp ciepła woda-woda czy powietrze-woda. Łączy w sobie wymienione rozwiązania zastępując kosztowne odwierty pionowe. Wykorzystuje źródło wody w każdej postaci, nawet ścieki. Wykonanie instalacji z kolektorem z wymiennikami membranowymi w porównaniu do instalacji z sondami pionowymi to 50% kosztów inwestycji. Jest jedynym urządzeniem, które daje 100% gwarancji niezmiennego parametru zasilania pompy ciepła z dolnego źródła niezależnie od pory roku – zima/lato dzięki uzyskiwaniu energii z przemiany fazowej wody w lód i wykorzystaniu zjawiska katotermii (4°C na dnie zbiornika kolektora).

mgr inż. Mirosław Mila
SRS Bausystem Sp. z o.o.

Cały artykuł w numerze GLOBEnergia 5/2014
okładka 5 2014