Program Czyste Powietrze dotyczy tylko budynków jednorodzinnych i jest programem społecznym, w którym wnioski składają obywatele. Mało kto wie, że w strategii NFOŚiGW i w planach na najbliższe miesiące jest uruchomienie programu dotyczącego wsparcia ciepła produkowanego z odnawialnych źródeł energii. Program będzie koordynowany przez NFOŚiGW.

Informacje o programie z zagranicznych organizacji

Informacje o tym programie i interesujące fakty chociażby o tym, kiedy program ma ruszyć znaleźliśmy niestety w mediach zagranicznych. Na oficjalnej stronie NFOŚiGW, w spisie planowanych naborów wniosków nie ma niestety informacji na temat tego programu. Ostatnie informacje dotyczą tylko pierwszych aktywności związanych z przygotowaniami programu.

Według informacji, które podało Global Solar Thermal Energy Council, program będzie obejmował instalacje solarne o mocy ponad 2 MW (1400 m²) , a także jednostki geotermalne, biomasowe, magazyny energii krótkoterminowe i sezonowe oraz urządzenia do wytwarzania energii cieplnej.

Wymagane będzie, by energia ze źródeł odnawialnych miała co najmniej 10 procentowy udział w rocznym zapotrzebowaniu na ogrzewanie miejskie.

IEO zaangażowane w prace nad programem

Jak podaje Instytut Energii Odnawialnej (IEO), wnioski o dofinansowanie będą dostępne w drugim kwartale 2019 r. IEO współpracuje w tej sprawie z NFOŚiGW i relacjonuje, że przygotowania są już prawie zakończone, a pierwsze wnioski zostaną złożone na około 10 dużych projektów. Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO informuje, że te systemy mogłyby być uruchomione już w horyzoncie czasowym marzec – czerwiec 2019r.

Wysiłki Polski w tym temacie były wspierane przez zagraniczne organizacje. Zorganizowano dwa spotkania z interesariuszami (The EU’s Solar District Heating – From Policy to Market SDHp2m) – pierwsze w marcu 2017 r., a drugie w styczniu 2018 r.

W czerwcu ubiegłego roku IEO opublikował również dokument roboczy w tym temacie. W przedmiowie tego dokumentu, Kazimierz Kujda, prezes zarządu NFOŚiGW podkreślał, że kluczowym elementem ogrzewania sieciowego pochodzącego z OZE jest magazynowanie termiczne, które może zrównoważyć podaż i popyt na ciepło latem i zimą.

Kwestie finansowe nie są jeszcze znane

W rezultacie Polska mogłaby stopniowo wycofywać węgiel, będący dziś głównym źródłem energii w krajowym sektorze ciepłowniczym. W ten sposób uniknie się potrzeby stosowania większej liczby kotłów węglowych, powodujących istotne problemy środowiskowe.

IEO jest w kontakcie z NFOŚiGW w kwestiach maksymalnego stopnia dofinansowania wnioskodawcom. Obecnie ustalane są prawdopodobnie, kwoty dofinansowania. Wszystko po to, by zagwarantować, że systemy oparte na OZE wytworzą ciepło po niższych kosztach niż te oparte na paliwach kopalnych.

Podsumowując, program umożliwi sieciom ciepłowniczym, wykorzystującym OZE do produkcji ciepła, na produkcję ciepła za mniej, niż gdyby wybrały instalacje oparte na paliwach kopalnych.

Liczymy na to, że w najbliższym czasie NFOŚiGW przedstawi więcej szczegółów dotyczących programu.

Źródło: Solar Thermal World

Redakcja GLOBEnergia