Ciepło z OZE pomoże uniezależnić Europę od surowców z Rosji


Europejska organizacja branżowa Solar Heat Europe podkreśla w najnowszym stanowisku, że popiera cel Komisji Europejskiej, jakim jest zmniejszenie zależności Europy od gazu i ropy naftowej z Rosji. Kluczowe jest jednak zwrócenie w końcu uwagi Europy na ciepło pozyskiwane w OZE. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Solar Heat Europe gromadzi członków w ponad 15 krajach europejskich i reprezentuje bezpośrednio lub pośrednio ponad 90 proc. branży w całym łańcuchu wartości. Organizacja zauważa w najnowszym stanowisku, że rozwój ciepła “odnawialnego” przyniósłby natychmiastowe rezultaty. W szczególności warte uwadze jest ciepło pozyskiwane z energetyki słonecznej, a dokładnie z kolektorów słonecznych. Przedstawiciele sektora deklarują również, że dzięki zdecydowanym działaniom technologia ciepła słonecznego może w ciągu najbliższych 2 lat dostarczyć bezpośrednio 25 TWh zielonego ciepła, co pozwoli zaoszczędzić równowartość 3 mld m3 gazu rocznie. Przy aktywnych działaniach można osiągnąć wolumen 500 TWh w ciągu 10 najbliższych lat. 

Kryzys cen energii pogłębia się w związku z dramatyczną wojną w Europie i napiętymi stosunkami z Rosją. Wydarzenia te ujawniły toksyczną zależność Europy od importu energii, która jest kwestią znaną od dawna, ale nie została rozwiązana w sposób proaktywny, co zmusza decydentów do opracowania planów drastycznych zmian - czytamy w komunikacie.

Branża związana z segmentem ciepłownictwa słonecznego wzywa europejskich decydentów do uwzględnienia w swoich planach wdrożenia bezpośrednich rozwiązań w zakresie ciepła pozyskiwanego z OZE, które przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej Europy, a także do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej.

Ciepło jest kluczem do bezpieczeństwa i niezależności 

Ciepło jest głównym tematem dyskusji na temat bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Ciepło odpowiada za połowę energii zużywanej w Europie. Branża wskazuje, że można obniżyć emisyjność dostaw ciepła dzięki technologiom produkowanym w Europie. Rozwój technologii tworzy wykwalifikowane miejsca pracy w Europie w zakresie produkcji, instalacji i konserwacji urządzeń grzewczych. Co więcej, ciepło słoneczne ma w Europie dostępne moce produkcyjne, dzięki którym można zwiększyć produkcję tej technologii przy odpowiednim wsparciu i nie wymaga materiałów, które mogłyby być zablokowane przez wąskie gardła w produkcji.

- Na rynku istnieją rozwiązania gotowe do zastosowania. UE powinna polegać na dostępnych rozwiązaniach, unikając nadmiernego polegania na opcjach, których potencjał do wprowadzenia na rynek w znacznych ilościach nie został jeszcze udowodniony, takich jak wodór - stwierdza Marcel Cloosterman z Solar Heat Europe. 

Dodaje, że system energetyczny potrzebuje bezpieczeństwa dostaw i odporności na wahania rynkowe, dlatego nie może być zbytnio uzależniony od elektryfikacji.

- Wiele gałęzi przemysłu, które w procesach ogrzewania są uzależnione od gazu i ropy, doświadcza obecnie poważnych problemów w swojej produkcji. Dotyczy to na przykład browarów, przemysłu tekstylnego czy chemicznego, w których ciepło stanowi 60-85 proc. zużycia energii. Ciepło słoneczne może rozwiązać te problemy, ponieważ ponad 90 proc. systemów jest produkowanych w Europie i nie wymaga żadnych krytycznych minerałów, technologia ta może być wdrażana w szybkim tempie - wskazuje Joakim Byström Solar Heat Europe.

Energia słoneczna dostarcza już ponad 10 milionów gospodarstw domowych, setkom zakładów przemysłowych i sieciom ciepłowniczym w Europie bezpośrednie ciepło odnawialne.

Co należy zrobić?

W liście wysłanym do Komisji Europejskiej sektor ciepła słonecznego przedstawia konkretne działania, które mogłyby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Organizacja proponuje mobilizację 2 tys. miast i 40 tys. zakładów przemysłowych do zastąpienia gazu lub ropy rozwiązaniami wykorzystującymi bezpośrednio odnawialne źródła ciepła, w tym energię słoneczną. 

Kluczowe jest także wzmocnienie istniejących programów wsparcia poprzez zwiększenie budżetu i przyznanie wyższych dotacji na instalację nowych systemów bezpośredniego ogrzewania współpracujących z odnawialnymi źródłami energii.

Źródło: Solar Heat Europe

Zobacz również