Aktualności Aktualności

Ciepło z OZE w walce z niską emisją

Zdjęcie autora: SPiUG

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
oze

Jednym z rozwiązań w walce ze smogiem jest przejście z paliw stałych na OZE, paliwa gazowe, a w nowo budowanych domach preferowanie nieemisyjnych źródeł ciepła – np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) w wytwarzaniu ciepła

W najbliższej dekadzie rozwój ciepła z OZE, poza spadającymi kosztami technologicznymi, determinowany będzie unijnymi regulacjami (zawartymi w tzw. pakiecie zimowym), które nakładają obowiązki w tym obszarze. W 2016 roku udział energii z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie wyniósł 14,7%.

Odpowiedni udział ciepła z OZE jest jednym ze sposobów na osiągniecie przez system ciepłowniczy statusu efektywnego. Obok ciepła systemowego, ciepło z OZE można z powodzeniem wykorzystywać w generacji rozproszonej, co już odbywa się w Polsce od wielu lat, o czym świadczy zwiększająca się ilość indywidualnych instalacji grzewczych opartych na kolektorach słonecznych i pompach ciepła zarówno u użytkowników indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Z uwagi na rozproszenie zabudowy oraz czas potrzebny do realizacji budowy takiej infrastruktury, wykorzystanie ciepła sieciowego nie zawsze jest efektywne ekonomiczne.

Zamiast paliw stałych - pompy ciepła, kolektory i kotły gazowe!

Jednocześnie wykorzystywanie indywidualnych kotłów na paliwa stałe niskiej jakości przyczynia się do powstawania niskiej emisji. W przypadku braku sieci ciepłowniczej i gazowej, efektywnym nisko- lub bezemisyjnym źródłem ciepła mogą być instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła, kolektory słoneczne lub kotły biomasowe odpowiadające wymogom V klasy czystości wg. PN-EN 303-5:2012.

Zwiększenie wykorzystania tego typu instalacji do wytwarzania ciepła przyczynia się nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale również pozytywnie wpływa na poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego (wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów – brak konieczności transportu paliw z innych obszarów). Przy wykorzystaniu magazynowania energii możliwy jest do stworzenia całkiem efektywny energetycznie model zaopatrzenia w ciepło pochodzące z OZE po tanich kosztach wytwarzania, zapewniający równocześnie pełne bezpieczeństwo energetyczne w zaopatrzeniu w ciepło na poziomie lokalnym.

Stosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie

Planując ogrzewanie projektowanego domu powinniśmy pamiętać, że „najtańsza energia to ta, której nie zużywamy”. Dopiero wychodząc z takiego założenia, warto podejmować decyzje dotyczące sposobu, w jaki ogrzejemy nasz przyszły dom.

Wybór systemu ogrzewania jest jedną z kluczowych decyzji związanych z budową domu, a szeroka gama dostępnych na rynku technologii z pewnością nie ułatwia inwestorom tego zadania. Jest wiele kryteriów dotyczących planowania systemu ogrzewania projektowanego domu.

Należy pamiętać, że ponad 80% energii zużywanej w domu to właśnie ciepło. Dlatego najpierw należy zwrócić uwagę na samą konstrukcję domu, przede wszystkim w kontekście jego izolacji termicznej. Dlatego budownictwo energooszczędne ma tak duże znaczenie przy ograniczaniu zapotrzebowania na energię potrzebną do funkcjonowania obiektu.

Dopiero na dalszym etapie istotny jest dobór sposobu ogrzewania, który powinien być dostosowany do konstrukcji budynku i jego lokalizacji. Podstawowe kryteria, którymi powinniśmy się tu kierować, to przede wszystkim położenie budynku i jego dostęp do lokalnych źródeł ciepła. Chodzi o to, aby w pierwszej kolejności korzystać z tych źródeł, które są dostępne na miejscu i nie trzeba ich dostarczać z zewnątrz. Oczywiście nie wszędzie jest to możliwe do zrealizowania, ale należy pamiętać, że dobór odpowiedniej instalacji powinien przebiegać na podstawie rzetelnej analizy ekonomicznej popartej wszystkimi potrzebnymi danymi.