Farma fotowoltaiczna na terenie Ciepłowni Kawęczyn

Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Ciepłowni Kawęczyn w Warszawie (instalacja szczytowa, uruchamiana głównie zimą) to pierwszy tego typu projekt realizowany przez PGNiG Termika z grupy Grupy Kapitałowej PGNiG. Farma fotowoltaiczna, największy do tej pory tego typu projekt w strukturach Termiki, powstanie na powierzchni około 2 ha. Moc elektryczna przewidziana jest na około 1 MW. Elektrownia rocznie wyprodukuje ok. 975 MWh.

Podjęto już pierwsze działania na rzecz inwestycji. Uzyskano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzję o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę. Przygotowano już także studium wykonalności. Spółka sygnowała umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, której operatorem w Warszawie jest innogy. Wybrano już także wykonawcę farmy fotowoltaicznej, który będzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji projektowej poprzez dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami i stacją transformatorową, aż do uruchomienia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zostanie uruchomiony także system zarządzania umożliwiający kompleksowy nadzór nad instalacją fotowoltaiczną. Pierwsza energia elektryczna popłynie w trzecim kwartale 2022 r.

Gazownicy inwestują w OZE

Inwestycja w fotowoltaikę wpisuje się w strategię Zielonego Zwrotu PGNiG, który zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach i dachach budynków należących do koncernu. Powstały już trzy takie instalacje. Spółka uruchomiła instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW na dachu centrali spółki przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Zainstalowano także instalacje na dachu biurowca PGNiG GAZOPROJEKT we Wrocławiu o mocy 39 kW oraz na dachu siedziby Exalo w Zielonej Górze o mocy 47 kW.

GK PGNiG informuje, że zidentyfikowano ponad 35 ha gruntów i ponad 76 tys. m. kw. powierzchni dachowej, które zostaną przeznaczone pod inwestycje w instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 20 MW.

W ciągu najbliższych kilku lat PGNiG zamierza przeznaczyć nawet do 4 mld zł na zbudowanie segmentu OZE. Docelowo, pozwoli to osiągnąć moc wytwórczą na poziomie nawet 900 MW, przez co PGNiG stanie się jednym z wiodących wytwórców energii z OZE w Polsce.

Zielony zwrot PGNiG obejmuje także rozwój takich paliw alternatywnych, jak wodór i biometan. W tym obszarze trwają m.in. zaawansowane prace dotyczące budowy badawczej stacji tankowania pojazdów wodorem. Pierwszy taki obiekt powstanie na warszawskiej Woli, a termin oddania go do użytku to październik 2021 r.

Źródło: PGNiG

Redakcja GLOBEnergia