Ciepłownictwo nadal pod kreską. Bez inwestycji czeka nas wzrost cen ciepła!

W 2021 roku ogólna rentowność wszystkich koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych ponownie była pod kreską. Taki stan utrzymuje się już od 2019 roku. Bez inwestycji w zmianę sposobu pozyskiwania ciepła czekają nas podwyżki rachunków za ogrzewanie – tak wynika z raportu ,,Energetyka cieplna w liczbach” publikowanego corocznie przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ciepłownictwo pod kreską

Według regulatora jest to efekt niskiej rentowności źródeł kogeneracyjnych stosujących taryfy uproszczone, które nie odzwierciedlają zmienności rynku i rzeczywistych kosztów działalności. Tylko w ubiegłym roku ujemna rentowność tego rodzaju instalacji wzrosła blisko dwukrotnie.

Jak zaznacza URE, sytuacja przedsiębiorstw ciepłowniczych kalkulujących taryfy na podstawie kosztów planowanych również nie napawa optymizmem. Rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 oraz wzrost cen paliw miały istotny wpływ na ich rentowność, a także miały przełożenie na koszt ciepła dla odbiorców końcowych.

Ciepłownictwo w 2021 roku

W tym kontekście wskazano, że w ubiegłym roku, po raz pierwszy od wielu lat, sektor ciepłownictwa musiał mierzyć się ze znaczną destabilizacją rynku dostaw paliw, w szczególności gazu, który był importowany głównie ze wschodu. Cena gazu ziemnego wysokometanowego wzrosła dwukrotnie, a zaazotowanego o 78%. Należy jednak wskazać, że spadły koszty jednostkowe paliw zużywanych przy wytwarzaniu ciepła: węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz oleju opałowego ciężkiego.

Decyzje URE

W odpowiedzi na problemy ciepłownictwa postanowiono wesprzeć inwestycje w transformację w tym sektorze. W połowie ubiegłego roku prezes URE zmienił model regulacyjny dla ciepłownictwa. Zmiany miały na celu dopasowanie modelu do sytuacji rynkowej oraz zapewnienie odpowiedniego zwrotu z kapitału tym przedsiębiorstwom, które chcą prowadzić inwestycje zmierzające do realizacji celów polityki energetyczno-klimatycznej. Jak podkreślił Rafał Gawin, prezes URE, oznaczało to wprowadzenie wymiaru jakościowego do polityki regulacyjnej.

Według raportu URE, sektor ciepłownictwa czeka poważne wyzwanie związane z jego transformacją, które jest efektem unijnej polityki klimatycznej, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącym kosztem zakupu uprawnień do emisji. Ponadto, czynnikiem, który wymusił przyspieszenie zmian w sektorze była agresja Rosji na Ukrainę. Jak zaznacza regulator, w takich warunkach przedsiębiorstwa ciepłownicze muszą podejmować działania inwestycyjne, które przełożą się na redukcję emisji gazów oraz modernizację i zmianę sposobu wytwarzania ciepła. Brak odpowiednich inwestycji będzie skutkował trwałym wzrostem cen ciepła, co przełoży się na zmniejszenie wykorzystania ciepłownictwa sieciowego.

Źródło: URE