CIGS – nowy rekord wydajności

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Moduły fotowoltaiczne coraz bardziej wydajne. Pisaliśmy niedawno o rekordowej sprawności modułów z krzemu polikrystalicznego, na poziomie 19,14%.

 
Technologia produkcji modułów cienkowarstwowych typu CIGS również się rozwija. Ostatnio zaprezentowano moduł o rekordowej jak dla tej technologii sprawności konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną na poziomie 16%. Rekord został sprawdzony i potwierdzony przez TÜV Rheinland. 
 
Moduł został wykonany na linii produkcyjnej Manz w Niemczech i zawiera ogniwa CIGS produkowane przez partnera firmy. Ogniwa te osiągnęły w ubiegłym roku rekordową wydajność na poziomie 21,7%. 

Nowe rekord wydajność modułów polikkrystalicznych - TUTAJ

Dzięki znacznie niższym kosztom produkcji w porównaniu do ogniw z krzemu krystalicznego, technologia CIGS będzie odgrywać dużą rolę w nadchodzącym cyklu inwestycyjnym w przemyśle fotowoltaicznym. Rekordowa wydajność modułu została osiągnięta dzięki przeniesieniu spostrzeżeń zespołu, który opracowywał ogniwa o rekordowe j wydajności, z których wbudowany jest moduł. 
 
Moduł został zaprojektowany tak, by zwiększyć powierzchnię czynną modułu w celu zmniejszenia strat optycznych. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, w oparciu o know-how ekspertów i naukowców absolutnie realne jest, że  w najbliższej przyszłości będą w stanie przedstawić wydajność modułu znacznie wyższą niż 17%.  Niezbędne do tego celu procesy laboratoryjne takie jak oczyszczanie powłok CIGS są już opracowane. Obecnie, celem badań jest dalsza redukcja kosztów produkcji energii elektrycznej - na całym świecie, we wszystkich warunkach klimatycznych. 
 
Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia
Źródło: PV-Tech