Głosowanie zostało podzielone na dwie części – tę dotyczącą wydłużenia okresu obowiązywania ceł antydumpingowych i drugą, nad okresem obowiązywania ceł antysubsydyjnych. Aby propozycje Komisji Europejskiej mogły zostać wprost odrzucone, 55% państw członkowskich – 16 z 28 państw – reprezentujących 65% populacji Unii Europejskiej, musiałyby głosować przeciwko.

Jak podaje SolarPower Europe, 18 państw członkowskich głosowało przeciwko wydłużeniu okresu obowiązywania ceł antydumpingowych, nie reprezentowały one jednak wymaganych 65% populacji UE. Przeciwko cłom antysubsydyjnym głosowało 14 państw członkowskich. Co to oznacza?

Cła antysubsydyjne zostały przegłosowane na kolejne dwa lata, natomiast wobec przedłużenia obowiązywania ceł antydumpingowych zostanie uruchomiony proces apelacyjny, który powinien zakończyć się w ciągu najbliższych 4 tygodni. SolarPower Europe oczekuje odpowiedzi od Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w tej sprawie w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

James Watson, Dyrektor Generalny SolarPower Europe skomentował: „Musimy podziękować wszystkim europejskim stowarzyszeniom branży fotowoltaicznej, które miały swój udział w tym historycznym osiągnięciu. Państwa członkowskie Unii Europejskiej przypominają, że trzeba być bardziej rozważnym w kontekście miejsc pracy i inwestycji w energetyce słonecznej, dla których propozycja przedłużenia okresu obowiązywania ceł stanowi zagrożenie.”

W grudniu 2013 roku Komisja Europejska nałożyła na panele PV importowane z Chin cła antydumpingowe w wysokości 51,5% i antysubsydyjne – 5,0%. Równolegle Komisja Europejska przyjęła zobowiązanie cenowe, zgodnie z którym przedsiębiorstwa zostały zobowiązane do sprzedaży modułów fotowoltaicznych w cenie powyżej określonej minimalnej ceny importu (MIP). W przeciwnym razie obowiązywały je wyżej wymienione cła. W drugiej połowie 2016 roku, kiedy porozumienie opuścili tacy producenci jak Jinko Solar, JA Solar i GLC-Si, większość czołowych chińskich producentów PV znalazła się poza nim.

Opracowane na podstawie informacji: SolarPower Europe

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia