Kraje europejskie zainstalowały w 2016 roku około 6,9 GW nowych systemów fotowoltaicznych. To o około 20% mniej niż w 2015 roku, w którym to do sieci przyłączono 8,6 GW – podaje SolarPower Europe.

Światowy rynek energetyki słonecznej liczy już około 76,1 GW instalacji sieciowych. W 2015 roku moc wszystkich instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wynosiła około 51,2 GW.

Największym na świecie rynkiem energii słonecznej w 2016 roku były Chiny, które oficjalnie przyłączyły 34,2 GW nowych mocy. To ponad 125% więcej niż w roku 2015.

Srebrny medal w tym zestawieniu otrzymują Stany Zjednoczone – szacunkowe dane mówią o około 14 GW nowych mocy. W przypadku Stanów Zjednoczonych również warto zwrócić uwagę na znaczny przyrost nowych mocy – w 2015 roku zainstalowano 7,3 GW.

Brązowy medal i trzecią pozycję w rankingu zajęła Japonia, przyłączając około 8,6 GW nowych mocy w fotowoltaice, wyprzedzając Indie, które przyłączyły do sieci instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 4,5 GW.

Jak widać, Unia Europejska została przyćmiona przez Chiny, zarówno w produkcji energii elektryczne z PV, jak i w ilości powstających instalacji. Standy Zjednoczone również wygrały z 28 krajami Unii Europejskiej, dodając łącznie około dwa razy więcej nowych mocy do swojego systemu elektroenergetycznego w 2016 roku.

Rozkład sił na globalnym rynku fotowoltaicznym, żródło: SolarPower Europe

Powyższe dane rynkowe zostały oszacowane przez SolarPower Europe na podstawie oficjalnych danych od agencji rządowych. Są jednymi z pierwszych oficjalnych danych podsumowujących 2016 rok w tej dziedzinie. Aktualizacja wyników zostanie przedstawiona w Raporcie SolarPower Europa Market 2016 podczas szczytu SolarPower w dniach 7-8 marca 2017 w Brukseli.

Słaby wynik Europy w tym rankingu zaniepokoił branżę. SolarPower Europe zwraca się do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich z prośbą o przedyskutowanie 5 głównych, priorytetowych zmian. Efektem tych zmian ma być wywołanie wzrostu zainteresowania tanią i czystą energią słoneczną.

Oto lista priorytetów:

  1. Potrzebujemy silnych i ambitnych ram, które pozwolą kierować inwestycjami w czystą energię.
  2. Musimy upewnić się, że każdy kraj wspólnoty ma określone plany działania i czy są one na tyle elastyczne, by móc konfigurować działania na terenie całej wspólnoty.
  3. Musimy dostosować zasady funkcjonowania rynku energii tak, aby energetyka słoneczna, której produktywność cechuje się dużą zmiennością, mogła funkcjonować. Lokalne rynki energii muszą wykazywać się dużą elastycznością.
  4. Musimy posiąść najlepsze praktyki w dziedzinie realizacji elektrowni fotowoltaicznych, aby w efekcie redukować koszty inwestycyjne.
  5. Potrzebujemy silnych ram otwartych na konsumentów, samodzielnie wytwarzających i zużywających energię elektryczną.

Opracowane na podstawie: SolarWorld Europe, SunWindEnergy

 

Redakcja GLOBEnergia