Czeski sektor fotowoltaiczny może zostać wykluczony przez odpowiednik naszego Urzędu Regulacji Energetyki.

Problem prawny dotyczy nie tylko fotowoltaiki, ale też energetyki wiatrowej, czy tej opartej na biomasie.
Czech Photovoltaic Industry Association (CZEPHO) oraz Sojusz na Rzecz Samowystarczalności wystosowało wspólne oświadczenie dotyczące problemu przed jakim stoją. Zadeklarowali, że wspólnie udadzą się do przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds Energii ponieważ czeski Urząd Regulacji Energetyki (ERU) może odmówić zapłaty za energię elektryczną z instalacji opartych na odnawialnych źródłach.

Instalacje bazujące na wietrze, biomasie, słońcu, wodzie i biogazownie, które powstały w latach 2006-2012 mogą zostać zablokowane – nie otrzymają taryf czy zielonych premii.
ERU odmawia wydania decyzji, które zapewniłyby płatności na kolejne lata.
Przedstawiciele ERU brali udział w licznych debatach w telewizji i dyskutowali broniąc swoich decyzji, że system do wspierania odnawialnych źródeł energii nie został oficjalnie zatwierdzony przez KE.

Jednak CZEPHO i Sojusz na Rzecz Samowystarczalności twierdzą, że system wsparcia przyczynia się do realizacji celów UE w zakresie energii bez niewłaściwego naruszenia zasad konkurencji na rynku. W listopadzie otrzymano zapewnienia od przedstawicieli KE, że systemy wsparcia OZE w tym kraju nie naruszają prawa europejskiego.
Według stanu na koniec 2014 roku w kraju tym było około 2.1GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Krajowy cel w zakresie odnawialnych źródeł energii to 13% do roku 2020r. Jeśli zostanie przegapiony, Czechy mogą ponosić kary z tytułu przynależności do Unii Europejskiej.

Niezależne analizy prawne wyraźnie pokazują, że nie przyznając pomocy dla odnawialnych źródeł energii, Urząd Regulacji Energetyki nie przekroczył granic prawnych.” – brzmi oficjalna decyzja w tej sprawie, ale i tak świadkowie całej sytuacji zauważają, że dowolna interpretacja ERU musi się szybko skończyć.
Komisja Europejska powinna niezwłocznie rozpocząć przypatrywanie się sytuacji w Czechach, gdzie nadużywanie pewnych uprawnień przez instytucje może uszkodzić lub zatrzymać realizację projektów.

Źródło: PV-tech.org