Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) zorganizowało specjalny i niekonwencjonalny panel poświęcony pompom ciepła. Wykorzystano do tego celu European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating & Cooling (RHC-Platform), czyli platformę, skupiającą branżę odnawialnych źródeł energii w dziedzinie grzania i chłodzenia, w tym również pompy ciepła. Wykorzystywana jest ona do tworzenia wspólnych strategii na rzecz zwiększenia wykorzystania źródeł OZE w ogrzewnictwie i chłodnictwie.

Za pomocą wspomnianej powyżej platformy prowadzono niekonwencjonalne ćwiczenia Mind Mapping w Brukseli. W centrum uwagi były rozwiązania służące pokonywaniu barier dla propagowania pomp ciepła w Europie.

Eksperci zgodnie stwierdzili, że pompy ciepła to najlepsze dostępne rozwiązania przyczyniające się do  dekarbonizacji sektora grzewczego oraz chłodniczego całej Unii Europejskiej. Równie zgodnie eksperci przyznali, że aby spełnić wymagania COP21 należy pokonać wiele wyzwań.

Ogólny pogląd wśród Europejczyków jest taki, że pompy ciepła są ciągle jeszcze technologią niszową. Paneliści z całej Europy proponowali różne rozwiązania, by to zmienić. Najbardziej zdroworozsądkowe propozycje, według EHPA to stopniowe wycofywanie gazu używanego na potrzeby ogrzewania oraz wyższe zachęty finansowe. Co ciekawe, niektórzy uczestnicy poszli nieco dalej w  swoich rozważaniach. Sugerowali, by propagacja pomp ciepła odbywała się z zaangażowaniem takich koncernów jak Google czy Apple. Można by z ich pomocą stworzyć Europejską Akademię Ogrzewania. Pojawiły się również propozycje, by utworzyć dedykowane reality show dotyczące dekarbonizacji.

Efekty pracy podczas  ćwiczenia Mind Mapping (Źródło: EHPA)

Tomasz Nowak, sekretarz generalny EHPA był pod wrażeniem:

„Dziś, pokazaliśmy po raz kolejny, że chcemy przyczyniać się do rozwiązań mających na celu pełną dekarbonizację sektora grzewczego Unii Europejskiej. Dzisiaj stało się wyraźne widoczne to, że tylko wspólne działanie między przemysłem i decydentami może przełożyć się na wzrost tego rynku i uwolnić potencjał pomp ciepła.”

Dave Pearson, będący moderatorem dyskusji, również był po jej zakończeniu bardzo zadowolony.

 „Zaangażowaliśmy ludzi w dyskusję, która wyzwoliła myślenie i przyszłe działania – powinniśmy zrobić podobne ćwiczenie z decydentami… Zadziwiające było, jak duże efekty mogą zostać osiągnięte za pomocą bardzo prostych w realizacji zmian”.

Wynik z dyskusji zostaną zebrane i przekazane do Komisji Europejskiej, jako propozycje – wytyczne do działania.

Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia na podstawie źródeł EHPA

Redakcja GLOBEnergia