Każda gmina posiada obiekty różnego typu i przeznaczenia – zarówno te należące do mieszkańców, jak i obiekty publiczne – szkoły, świetlice, domy kultury, budynki straży pożarnej,  centra rekreacji i sportu, budynki Urzędu Miasta czy Gminy itd.

Często są to obiekty są technologicznie stare, o dużym zapotrzebowaniu na energię i wysokich kosztach utrzymania. W wielu przypadkach odpowiednim urządzeniem do modernizacji systemów grzewczych mogą być pompy ciepła. 

Dla przykładu, powietrzne pompy ciepła wpisują się dobrze w modernizację kotłowni olejowych. Zdaniem ekspertów, którzy podczas „Forum Energia w Gminie” przedstawiali te technologie – modernizując olejową kotłownię warto pomyśleć o inwestycji w powietrzną pompę ciepła. Przez większy okres czasu, bo w około 80% zapotrzebowanie na moc grzewczą pokrywa pompa ciepła. Źródło drogie oparte na oleju czy gazie pracuje jedynie w okresach szczytowych. Dzięki temu, redukcja kosztów eksploatacyjnych całego systemu może sięgać nawet 50%.

Przedstawiciele gmin mają za sobą już wiele doświadczeń związanych w odnawialnymi źródłami energii z których jedne są bardzo udane, inne nieco mniej.  Co jednak ciekawe – ciągle realizowanych jest wiele inwestycji właśnie w pompy ciepła i planowane są kolejne.  Wśród uczestników forum Energia w Gminie w Sulechowie 52% z nich planuje inwestycje w pompy ciepła, a 14%  uczestników już realizuje takie inwestycje. Istotne jest również to, że wszyscy Ci, którzy już realizują inwestycje w pompy ciepła, deklarują kolejne takie inwestycje w przyszłości! 

Pompy ciepła – czy zawsze uniwersalne?
Pompy ciepła nie są uniwersalnym rozwiązaniem. Dlaczego? Aby można zainstalować pompę ciepła, to cały system dystrybucji ciepła w obiekcie musi być do tego przystosowany – a dokładnie do parametrów zasilania, jakie pompa ciepła jest w stanie wyprodukować – komentowali specjaliści podczas Forum Energia w Gminie w Sulechowie. 

Wielokrotnie podczas spotkań w przedstawicielami samorządów w ramach kampanii Energia w Gminie pojawia się kwestia odpowiedniej kolejności prac modernizacyjnych. Pierwszą rzeczą jaką musi wykonać każdy inwestor jest audyt. Wszystko po to, by poznać potrzeby energetyczne obiektu. W następnej kolejności należy przygotować różne koncepcje, a dopiero na podstawie punktów ważonych i tego co chce się osiągnąć – zastosować odpowiednie rozwiązanie. 

„Może się okazać, że źródło ciepła, które pracuje w konkretnym obiekcie jest dobre, ale obiekt jest energochłonny, ponieważ szybko traci ciepło – przez przegrody zewnętrzne, okna, brak izolacji na przewodach, dach.” – podkreślają specjaliści zapraszani na spotkania z przedstawicielami samorządów. 

Same prace powinny rozpocząć się od ograniczania strat ciepła przez budynek i zidentyfikowania miejsc, przez które budynek traci tej energii najwięcej. W następnej kolejności straty te należy ograniczyć, a dopiero na samym końcu pomyśleć o wymianie źródła ciepła – jeżeli jest ono drogie i nieefektywne. Pompy ciepła z pewnością są źródłem atrakcyjnym ekonomicznie, szczególnie pod względem eksploatacyjnym. 

Źródło: GLOBEnergia, energiawgminie.pl


Terminarz nadchodzących spotkań: www.energiawgminie.pl 
Najbliższe:
16 czerwiec 2016 r. KATOWICE – XVII Edycja Forum Energia w Gminie
ZAPRASZAMY!
 


O akcji Energia w Gminie
Energia w Gminie to ogólnopolski cykl spotkań, warsztatów i konferencji dla samorządów lokalnych organizowany  przez Redakcję GLOBEnergia. Na spotkaniach poruszane są tematy Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii, efektywności energetycznej, finansowania, kompleksowej termomodernizacji, odpowiedniego przygotowywania dokumentacji przetargowych. 
W akcji Energia w Gminie wzięło udział już ponad 1100 przedstawicieli samorządów lokalnych, Urzędów Gmin, Miast, Starostw Powiatowych. Na nasze wydarzenia przybywają również przedstawiciele takich instytucji jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, zarządcy gminnych obiektów komunalnych, czy obiektów rekreacyjnych. 
Podczas spotkań, eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.