Co dzieje się w programie Mój Elektryk? Wypłacono już 177,8 mln zł dofinansowania

Według informacji przekazanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w programie Mój Elektryk wypłacono łącznie 177,8 mln środków, co daje 26 proc. budżetu przeznaczonego na program tj. 700 mln zł. Oznacza to, że dotychczas udzielono dofinansowania do 6 tys. pojazdów.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Osiągnięcia w programie Mój Elektryk podsumował dla kampanii Elektromobilini.pl Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW. Czytamy, że beneficjentom wypłacono już 177,8 mln zł, co oznacza, że udzielono dofinansowania do ok. 6 tys. pojazdów zeroemisyjnych, a 2 tys. czeka w kolejce. Odnotowano 2 przypadki żądania zwrotu dotacji, a 493 wnioski odrzucono. Najwięcej wniosków wpłynęło od beneficjentów z woj. mazowieckiego (2216 złożonych wniosków). Na drugim miejscu znalazło się woj. małopolskie (1099), na trzecim śląskie (690). Wnioski składane są przeważnie w dużych miastach wojewódzkich np. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy Gdańsku. Na jakie samochody postawili wnioskodawcy? Najpopularniejszą marką z dopłatą jest KIA.

Przypomnijmy, że program Mój Elektryk ma wesprzeć ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez inwestycje w zeroemisyjny transport. Wsparcie obejmuje zakup i leasing nowych pojazdów zeroemisyjnych. Program będzie realizowany w latach 2021-2026. NFOŚiGW nie wykluczył wydłużenia okresu realizacji programu, co będzie zależne m.in. od dostępności środków finansowych.

Alokację środków w programie ustalono początkowo na kwotę 500 mln zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, z czego co najmniej 50 proc. zostanie przekazane w ramach udostępnienia środków do banków.

Dofinansowanie sięga 27 tys. zł

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu zeroemisyjnego kategorii M1 w kwocie 18 750 zł. W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny, dofinansowanie wynosi 27 tys. zł. Jak informuje Narodowy Fundusz, 35 proc. to wnioski dotyczące dofinansowania w kwocie 27 tys. zł.

W przypadku wniosków od przedsiębiorców i podmiotów innych, niż osoby fizyczne, można ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 18 750 zł lub 27 tys. zł po zadeklarowaniu rocznego przebiegu nie mniej niż 15 000 km. W tym naborze wnioski o dofinansowanie w kwocie 27 tys. zł stanowią ok. 65 proc. złożonych wniosków – czytamy.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

Co ciekawe, dofinansowanie może być udzielone na pojazdy zeroemisyjne sprowadzone z zagranicy. W przypadku zakupu samochodu za granicą konieczna będzie przetłumaczona na język polski faktura lub umowa kupna-sprzedaży oraz deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych AKC-US.

Ścieżka leasingowa

Chętni mogą również ubiegać się o dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ścieżce leasingowej. Tu wnioskodawcy wystąpili z wnioskami o dofinansowanie 85 pojazdów kategorii L1e – L7e na łączną kwotę dofinansowania 338 tys. zł. Taka kwota została przekazana do Banku Ochrony Środowiska S.A.

Obecnie jesteśmy w trakcie uzgadniania warunków umów o dofinansowanie i zatwierdzania dofinansowania przez zarząd Funduszu. W ścieżce leasingowej NFOŚiGW przekazał do Banku Ochrony Środowiska środki na udzielenie dofinansowania dla 3424 leasingobiorców

informuje Mirowski

Co z motocyklami?

O dofinansowanie pojazdów kategorii L1e – L7e, zgodnie z warunkami programu, mogą ubiegać się przedsiębiorcy i podmioty inne niż osoby fizyczne. W ramach naboru złożono wnioski o dofinansowanie 207 pojazdów tej kategorii w łącznej kwocie dofinansowania ok. 700 tys. zł – czytamy.

W ocenie Mirowskiego, program cieszy się dużym zainteresowaniem. Liczba składanych wniosków jest w dużym stopniu zdeterminowana dostępnością pojazdów zeroemisyjnych na rynku, ale pomimo długotrwałego obecnie oczekiwania na złożone u producentów zamówienia, to zainteresowanie nie słabnie.

Źródło: elektromobilni.pl

Zobacz również