29. Forum Ekonomiczne 2019 r. w Krynicy-Zdroju właśnie się zakończyło. Spotkali się ludzie, którzy mają największy wpływ na europejską gospodarkę i politykę. Eksperci rozmawiali i szukali recepty na szybszy rozwój technologiczny – między innymi państw naszej części kontynentu. Wśród poruszanych tematów znalazły się między innymi gospodarcze szanse Polski w Europie, bezpieczeństwo gospodarki wodnej, ochrona środowiska czy dobroczynność w biznesie. Nie zabrakło rozmów też rozmów o energetyce, a także podpisanych listów intencyjnych w ramach współpracy na rzecz OZE. Co Forum Ekonomiczne wniosło w energetykę? Podsumowujemy.

PGE wybuduje farmy fotowoltaiczne na terenach PKP

Grupa Kapitałowa PGE podpisała z Polskimi Kolejami Państwowymi list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Inwestycje zostaną zrealizowane na terenach należących do PKP S.A., która, dysponując ok. 100 tys. ha, jest jednym z największych w kraju właścicieli nieruchomości.To początek współpracy, której celem jest wykorzystanie nieruchomości PKP przy tworzeniu farm fotowoltaicznych.

To kolejne, po stacjach ładowania samochodów elektrycznych i Innowacyjnych Dworcach Systemowych przedsięwzięcie PKP, którego głównym założeniem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Stacje ładowania PGE będą zasilane tylko z OZE

PGE Nowa Energia podpisało ze spółką PGE Energia Odnawialna umowę, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach będzie pochodzić w 100% ze źródeł odnawialnych.

PGE Energia Odnawialna sprzeda PGE Nowej Energii gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE w wolumenie 370 MWh do wykorzystania w 2019 roku. Kolejne zostaną udostępnione w następnych latach. PGE Nowa Energia będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie

PGE i KGHM Polska Miedź razem postawią na fotowoltaikę

Państwowa Grupa Energetyczna z KGHM Polska Miedź S.A. podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Dzięki temu, jest szansa na powstanie nowych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce.

Ostateczny kształt współpracy pomiędzy PGE i KGHM Polska Miedź zostanie wypracowany w ciągu najbliższych miesięcy. Zespół projektowy dokona przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje.

PGE i PKN ORLEN razem rozwiną offshore

PGE i PKN ORLEN połączyły siły na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Polskie firmy dostrzegły światowe trendy w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i nie zamierzają pozostać w tyle. Został podpisany kolejny list intencyjny, o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Grupy zamierzają wspólnie wspomagać rozwój morskiej energetyki wiatrowej, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

Celem współpracy jest połączenie potencjału dwóch narodowych potentatów w celu realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego i stopniowego przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Tauron potwierdził swój Zielony Zwrot

Wraz z dniem 4 września, Tauron stał się właścicielem pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW, i podwoił tym samym swoją dotychczasową moc w energetyce wiatrowej.

Jak mówił Jarosław Broda, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia podczas Forum Ekonomicznego 2019 – Skuteczna transformacja energetyki wymaga podjęcia ryzyka i zaangażowania całego otoczenia biznesowego.

Transakcja, która opiewała na kwotę 137 mln euro, pozwoliła na przekroczenie 10% udziału energetyki odnawialnej w całości energii wytwarzanej przez Tauron.

Panel o sprawiedliwej transformacji energetycznej

Drugiego dnia krynickiego Forum odbyła się najważniejsza debata energetyczna. „Sprawiedliwa transformacja.Perspektywy energetyczne na najbliższą dekadę”. W ponad dwugodzinnej dyskusji o obecnej sytuacji w energetyce oraz wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem, głos zabrał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, a także menedżerowie największych spółek sektora, którzy starali się odpowiedzieć na pytania o skuteczne strategie zarządzania przedsiębiorstwami w czasie zmian.

Realizacja unijnej polityki klimatycznej to elastyczność pracy systemu elektroenergetycznego oraz duże nakłady inwestycyjne z jednej strony, a z drugiej bardzo różne możliwości finansowe państw. – mówił Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski

Politycy na Forum

Realizacja wskazanych na poziomie UE celów środowiskowych wymaga szeregu działań inwestycyjnych. My te inwestycje realizujemy i wspieramy – Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju

Elektromobilność to nie tylko stacje ładowania i samochody elektryczne, ale ekosystem, który czyni transport przyjaznym środowisku – ekologiczne są pojazdy i energia, która je zasila – Minister Energii Krzysztof Tchórzewski o umowie dotyczącej certyfikatów pochodzenia energii dla ładowarek od PGE

Banki widzą korzyści z „zielonego” wizerunku. Z jednej strony są poddawane presji świadomych ekologicznie klientów, z drugiej widzą potencjał prośrodowiskowej gospodarki i modyfikują swoją ofertę dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju– Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

W „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” mocno postawimy na poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki rozproszonej. Już widać pierwsze efekty – liczba mikroinstalacji zwiększyła się z poziomu ok. 16 tys. w 2016 do ok. 85,6 tys. w I kwartale 2019 – Minister Energii Krzysztof Tchórzewski o umowie dotyczącej certyfikatów pochodzenia energii dla ładowarek od PGE

Program Czyste Powietrze wszedł w kolejne fazy modyfikacji. Zaprosiłem do współpracy gminy, które wsparły WFOŚiGW w procesie przyjmowania i weryfikacji wniosków. W całym kraju złożono ich niemal 80 tys. na ponad 1,7 mld zł. – Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

Forum Ekonomiczne w Krynicy zdroju przyniosło wiele dobrego na rzecz energetyki stawiającej w Polsce na OZE. Oby wszystkie listy intencyjne o współpracy były impulsem do owocnego działania i wszystkie założone inwestycje zostały zrealizowane!

Redakcja GLOBEnergia