Włodarze Kataru zdecydowali, że wszystkie nowo budowane meczety w tym kraju będą przyjazne dla środowiska naturalnego i od 2011 r. wszystkie meczety obowiązkowo wyposażone są w instalacje fotowoltaiczne. Meczety w Katarze służą mieszkańcom jako centrum życia publicznego, a ci coraz częściej skłaniają się do rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu. Prosta w montażu na dachu meczetu elektrownia fotowoltaiczna wytwarza czystą energię bez zużycia wody, co ma bardzo istotne znaczenie w tym rejonie świata.

Około 65% konsumpcji energii elektrycznej w Katarze pochłaniają systemy klimatyzacji, dlatego elektrownie fotowoltaiczne są najlepszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na prąd. Najbliższe lata pokażą czy wzorem meczetów każdy nowy dom lub siedziba firmy w Katarze będą miały zainstalowane elektrownie fotowoltaiczne.

Nie tylko Katar, ale też… Jordania i…

Od 2015 r. w Jordanii realizowany jest projekt zakładający budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach ponad 7000 meczetów i kościołów. Głównym powodem decyzji jordańskich władz jest dążenie do zredukowania kosztów utrzymania miejsc kultu religijnego. Modlitwy w meczetach odbywają się pięć razy dziennie, a regularna obecność dużej liczby wiernych wpływa na wysokie zużycie energii elektrycznej, a co za tym idzie koszty.

Meczet w południowym Ammanie, źródło: jordantimes.com

Pilotażowy projekt, który obejmuje ponad 7 000 meczetów, docelowo ma być rozszerzony i objąć swoim zasięgiem wszystkie meczety w kraju. Na początku 2019 r. podjęto decyzje o budowie instalacji fotowoltaicznych na 35 meczetach w mieście Akaba, niedaleko izraelskiego miasta Eljat. 50% kosztów budowy 35 instalacji pokryje strona rządowa, a pozostałe środki zostały pozyskane z grantów oraz prywatnych darczyńców. Tego typu inicjatywy sukcesywnie zwiększają swój zasięg ku zadowoleniu imamów oraz wiernych.

…Maroko.

Spośród ponad 50 000 meczetów w Maroko, rząd odpowiada za zaopatrzenie w prąd i wodę tylko 15 000. Pilotażowy projekt wprowadzony przez marokański rząd polega na montażu instalacji fotowoltaicznych, oświetlenia LED i podgrzewaczy wody użytkowej w 600 meczetach. Jednym z pierwszych meczetów gdzie została zainstalowana fotowoltaika jest Koutoubia w Marakeszu. Montaż fotowoltaiki na jednym z najstarszych meczetów w Maroko wpłynął pozytywnie na zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Marokańczycy widząc zmiany zachodzące w miejscach kultu religijnego bardziej przychylnie patrzą na tego typu inwestycje w swoich prywatnych domach. Meczety pełniąc funkcje edukacyjne pośrednio podnoszą stan wiedzy o efektywności energetycznej i zarządzaniu energią w meczecie, która może zostać wykorzystana przez wiernych, na użytek domowy. Projekt dotyczący roli meczetów w zwiększaniu świadomości społecznej o OZE i osiąganiu celów energetycznych został przedstawiony społeczności międzynarodowej podczas konferencji klimatycznej ONZ w Marakeszu, w 2016 r.

Fotowoltaika w Marakeszu, źródło: dw.com

W 2015 r. król Maroko deklarował, że do 2030 r. 50% energii elektrycznej będzie pozyskiwane z OZE, a instalacje fotowoltaiczne na meczetach bez wątpienia przyczynią się do zrealizowania królewskiej deklaracji.

Proboszcz cerkwi w Gródku również produkuje prąd ze słońca

W 2017 r. proboszcz parafii prawosławnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku zdecydował o inwestycji w elektrownie fotowoltaiczną. Elektrownia została wybudowana na działce przy cerkwi, a jej moc to 40 kWp. Proboszcz parafii złożył wniosek o dofinansowanie w ramach RPO województwa podlaskiego i otrzymał ponad 275 tys. na inwestycje w bezemisyjne źródło energii. Głównymi powodami, które wpłynęły na pozytywna decyzję o inwestycji była chęć redukcji kosztów energii, które w budżecie rocznym cerkwi stanowiły istotną pozycję. Ponadto proboszcz wskazał na chęć zwiększenie komfortu parafian podczas uroczystości religijnych, zmniejszenie emisji CO2 oraz wytwarzanie energii w przyjazny dla środowiska sposób.

Instalacja fotowoltaiczna w Gródku, źródło: grodek.cerkiew.pl

Fotowoltaika jako bezemisyjne źródło energii jest odpowiednia dla wszystkich tych, którzy chcą obniżyć koszty stałe energii elektrycznej. Na całym świecie, bez względu na poziom insolacji fotowoltaika produkuje czysty prąd na dachach kościołów i meczetów dla dobra społeczności lokalnych.

Źródła: gulfnews.com, jordantimes.com, dw.com,  sciencedirect.com, researchgate.net, treehugger.com, grodek.cerkiew.pl

Erwin Kita

Redaktor GLOBEnergia