Nowy budynek o najwyższej klasie SRI musi odpowiednio spełniać wymogi 8 głównych kryteriów:

  • efektywność energetyczna pod kątem izolacyjności i wyposażenia budynku (np. pompy ciepła),
  • elastyczność pracy przy podłączeniu do sieci elektrycznej,
  • własna produkcja energii (np. PV),
  • komfort i wygoda
  • warunki zdrowotne wewnątrz budynku (np. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła)
  • brak negatywnego wpływu poza budynkiem na zdrowie innych,
  • rozwiązania zastosowane w budynku powinny przewidywać i informować o konieczności serwisu czy ewentualnych usterkach
  • uzupełnieniem są systemy cyfrowe informujące mieszkańca o istotnych kwestiach związanych z budynkiem.

Zgodnie z dyrektywą EPBD we wskaźniku SRI uwzględnione są trzy kluczowe funkcje:

1) Zdolność do utrzymania efektywności energetycznej i operacyjnej budynku poprzez dostosowanie zużycia energii, np. przez wykorzystanie energii z OZE.

2) Zdolność do przystosowania trybu pracy w odpowiedzi na potrzeby użytkownika z należytym uwzględnieniem dostępności, łatwości obsługi, utrzymania zdrowych warunków klimatu wewnętrznego w budynku i zdolności do informowania o zużyciu energii;

3) Elastyczność ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku, w tym jego zdolność do czynnego i biernego uczestnictwa w sieci, np. przez elastyczność i możliwości przesunięcia obciążenia.

Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą budynkową EPBD, budynek powinien być przygotowany na przyszłą dekarbonizację, ponieważ w 2050 roku wszytstkie budynki w Europie mają być ogrzewane bez paliw kopalnych.

Jakie działania związane z budynkami okołozeroenergetycznymi są wymagane?

Aby rzeczywiście przeprowadzić zmiany w energooszczędnym budownictwie konieczne jest wprowadzenie wymogu minimalnego udziału OZE w nowych budynkach oraz klas energetycznych w przypadku nowych budynków w oparciu o zużytą energię końcową (podobne działania mają miejsce w Niemczech). Istotne jest również wprowadzenie systemów kredytowych z niskim oprocentowaniem, na wzór skutecznie realizowanych od kilku lat kredytów w Niemczech (np. program KfW 55).

Powinno się też zlikwidować fikcję związaną z omijaniem warunków technicznych i projektowaniem kotłów na biomasę w nowych budynkach, w których finalnie montowane są kotły węglowe. W praktyce można zakazać stosowania urządzeń grzewczych o niskich klasach energetycznych poniżej klasy energetycznej A.

Czy występuje potrzeba współpracy organizacji wokół zrównoważonego budownictwa w Polsce?

Pierwsze z nich to program „Czyste Powietrze”, który przy silnym wsparciu Komisji Europejskiej ma szanse stać się przełomem w walce o czyste powietrze w Polsce i efektywność energetyczną w budynkach.
Druga ważna kwestia to wdrażanie w Polsce znowelizowanych europejskich dyrektyw EPBD, RED oraz EED.
I trzecia równie ważna kwestia to konieczność realizacji celu OZE I efektywności energetycznej dla Polski w 2030 roku.

Prawdopodobny cel dla Polski będzie wynosił około 27% zużycia całej energii (w tym ciepła i energii w transporcie). Według opinii ekspertów najwyższy cel OZE będzie wyznaczony w budownictwie i będzie prawdopodobnie znacznie powyżej 30%. Kiedy stoimy przed dużymi wyzwaniami, jeszcze mocniej widać potrzebę dobrej współpracy branży w ramach zrównoważonego budownictwa.

Paweł Lachman

Prezes Zarządu PORT PC