Jak Polacy postrzegają odnawialne źródła energii? 95% Polaków jest zdania, że udział OZE w ogólnej produkcji energii jest wciąż za mały i powinien się zwiększać. Główną przeszkodą na drodze do sukcesu jest zdaniem większości ankietowanych polityka rządu w tej sprawie.

Optimal Energy – jednostka badająca rynek energi,i w reakcji na sytuację prawną odnawialnych źródeł energii przeprowadziła badanie dotyczące świadomości i wiedzy Polaków na ten temat. W badaniu pytano nie tylko o wiedzę z zakresu konkretnych źródeł odnawialnych, ale także o zdanie w kwestii polityki i przyszłości „zielonej energii” w naszym kraju.

Poniżej znajduję się cały raport. Aby pobrać plik pdf – kliknij
raport raport1

Źródło: OptimalEnergy