Czytelnicy obawiają się, że po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci, nadpłaty z poprzednio prognozowanego rachunku im przepadną. Co faktycznie dzieje się z nadpłatą po montażu fotowoltaiki? Czy jest się czego obawiać? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy TAURON.

Sposoby rozliczania przed podłączeniem mikroinstalacji

Przed podłączeniem instalacji fotowoltaicznej są dwa sposoby na rozliczanie się ze sprzedawcą energii. Jedną z nich jest samodzielny odczyt z licznika i opłata za rzeczywiste zużycie prądu, a drugą opcją są stałe opłaty prognozowane. Czytelnicy obawiają się o to, co się stanie z nadpłatami po przyłączaniu mikroinstalacji, jeżeli rozliczali się w oparciu o prognozy. Wyjaśniamy!

Rachunek po przyłączeniu mikroinstalacji

Po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci na rachunku za prąd pojawiają się dwie nowe tabele:

  • tabela z danymi dotyczącymi odczytów z licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego oraz sumą pobranej i wprowadzonej do sieci energii,
  • tabela ze szczegółowymi danymi o energii wprowadzonej oraz odebranej w systemie.

Jeżeli instalacja jest dobrze dobrana do zapotrzebowania na energię w danym budynku, jedyne koszty, jakie ponosi prosument po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci wynikają z opłat stałych, związanych z opłatą handlową i świadczeniem usług dystrybucji, które powinny wynieść około kilkunastu złotych i wynikają z rodzaju taryfy, bądź z cennika sprzedawcy.

Co się dzieje z prognozami?

Klienci mogą się obawiać, że jeżeli przed przyłączeniem mikroinstalacji do sieci rozliczali się w oparciu o prognozy, to nadpłata z poprzedniego rachunku im przepadnie. Na szczęście nie ma się czego obawiać!

Nawet po przyłączeniu mikroinstalacji, na rachunku za prąd mogą pojawiać się prognozy na podstawie poprzedniego zużycia. W jaki sposób są rozliczane?

W przypadku rozliczeń co 6 i co 12 miesięcy pobieramy opłaty na podstawie prognozowanego zużycia, tzw. prognozy. Prognozy rozliczamy w miesiącu następującym po miesiącu, w którym kończy się cykl rozliczeniowy. – odpowiada rzecznik Tauron

Jeżeli instalacja jest dobrze zbilansowana, to na kolejnych rachunkach pozostanie nadpłata. Nadpłata może również wynikać z rachunków sprzed montażu instalacji, jeżeli klient rozliczał się w oparciu o prognozy. Co się dzieje z nadpłatami?

Jeśli w wyniku rozliczenia wystąpi nadpłata, na wniosek klienta możemy ją zwrócić na rachunek bankowy, który nam klient poda lub przeksięgować na inne zobowiązania wobec naszej spółki. Jeśli klient nie wyda dyspozycji, nadpłatę księgujemy na przyszłe należności aż do jej wyczerpania. – odpowiada rzecznik Tauron

Okazuje się, że inwestorzy nie mają się czego obawiać! Nadpłata nie przepada i można ją odzyskać bardzo prosto: wysyłając wniosek o zwrot nadpłaty.

Jak wygląda taki wniosek?

Przedstawiamy przykład wniosku o zwrot nadpłaty z Tauronu.

Przykładowy wniosek o zwrot nadpłaty w Tauronie, źródło: TAURON

Czy warto wysłać wniosek o zwrot nadpłaty?

Jeżeli nadpłata stanowi kwotę do kilkuset złotych, to prawdopodobnie lepiej ją zostawić na poczet przyszłych wydatków związanych z opłatami stałymi, których nie da się uniknąć. Wtedy rachunki za prąd na jakiś czas realnie zostaną obniżone do zera. Jeżeli instalacja inwestora nie pokrywa w całości zapotrzebowania na energię, nadpłatę tym bardziej warto zostawić na poczet przyszłych wydatków, związanych w tym wypadku nie tylko z opłatami stałymi, ale także z energią pobraną z sieci.

Jeżeli nadpłata jest wyjątkowo duża lub klientowi bardzo zależy na zwrocie na konto, to warto wiedzieć, że ma taką możliwość.

Redakcja GLOBEnergia