Na podstawie biuletynu energii odnawialnej, opublikowanego pod koniec ubiegłego roku, rynek pomp ciepła w przeciągu ostatnich trzech lat zanotował recesję.

I to jak na realia dzisiejszej polityki ekologicznej, wcale nie małą! Według badań przeprowadzonych przez Konsorcjum EurObsery’ER spadek sprzedaży pomp ciepła na rynku  europejskim w 2012 r.wyniósł  7,9%!  Taka sytuacja nie utrzymuje się oczywiście we wszystkich krajach UE, natomiast zjawisko tego typu świadczy o  braku stabilności tego sektora OZE. W 11 na 23 badane kraje zanotowano spadek sprzedaży, lub stagnację. Najbardziej odczuwalne było to dla rynku Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Bułgarii. Podobnie sytuacja wyglądała w Szwecji, Finlandii i Francji. Niemcy, Dania, Estonia, Belgia, Austria i Polska to wyjątki, gdzie w tym okresie zanotowano znaczy wzrost sprzedanych urządzeń.


Co odpowiada za takie dysproporcje?

Za zmienne notowania rynku odpowiada przede wszystkim sektor budownictwa oraz zmiany cen energii elektrycznej w porównaniu ze zużyciem energii przez wytwórców.  Ciężkiej sytuacji nie polepszają dodatkowo uwarunkowania prawne i systemy wsparcia inwestorów.

„Rynek pomp ciepła, zwłaszcza sektor urządzeń gruntowych, jest wciąż ściśle uzależniony od sektora budowlanego, który w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej osiągnął najniższy szczebel rozwoju lub ulegał dalszemu spadkowi w 2012 roku. Według Euroconstruct, który monitoruje ten rynek w 19 krajach UE, w roku 2012 zrealizowano o 4,7% mniej nowych projektów budowlanych i spodziewany jest dalszy spadek o kolejne 2,8% w 2013 roku. Organizacja przewiduje zmniejszenie liczby nowo powstałych budynków mieszkalnych o 125 tysięcy do poziomu 1,3 miliona w 2013 roku. Kryzys sektora budowlanego dotknął szczególnie w 2012 roku Hiszpanię, Portugalię i Szwecję.   „ BIULETYN ENERGII ODNAWIALNEJ – POMPY CIEPŁA – EUROBSERV’ER – LISTOPAD 2013
tabela1

tabela2

 

Anna Będkowska
Źródło: BIULETYN ENERGII ODNAWIALNEJ – POMPY CIEPŁA – EUROBSERV’ER – LISTOPAD 2013