Co składa się na cenę prądu? Sprzedawca poinformuje o strukturze kosztów zakupu ceny energii

Ceny energii rosną z rok na rok, ale czytając rachunek za prąd nie zawsze rozumiemy, skąd wynikają tak znaczące podwyżki. Te najbardziej dotkliwe będą w 2022 roku, ale jak zapowiadają eksperci, wzrosty cen energii będą nam towarzyszyć w kolejnych latach. Jedno z rozporządzeń nałoży na sprzedawców energii obowiązek informowania odbiorców o strukturze kosztów zakupu energii elektrycznej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podpisała 5 stycznia 2022 roku nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Nowe regulacje nakładają na sprzedawców z urzędu, których taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, obowiązek dołączania do faktury dla odbiorcy informacji dotyczących procentowego określenia kosztów zakupu energii elektrycznej.

Jak czytamy w komunikacie, struktura kosztów zakupu energii będzie obliczana za pomocą określonego wzoru, wiążącego wszystkie obciążone powyższym obowiązkiem przedsiębiorstwa obrotu. W ten sposób odbiorca na rachunku będzie miał do dyspozycji transparentne wyliczenia na temat  kosztów konsumpcji energii energii. Wraz ze wzrostem lub spadkiem cen energii będzie miał także jasność, co wpływa na wzrost sprzedawanej energii. W rzeczywistości nowe przepisy obligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, które koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej. Mowa m.in. o kosztach zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz kosztach uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że zakres podmiotowy dodawanego obowiązku do rozporządzenia taryfowego obejmuje jedynie sprzedawców z urzędu i jedynie tych, których taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, ponieważ są to podmioty sprzedające energię elektryczną największej liczbie odbiorców w kraju (ponad 80  proc. wszystkich gospodarstw domowych), przy czym ci odbiorcy korzystają zarówno z cen taryfowych jak i ofert wolnorynkowych, gdzie cena energii elektrycznej referuje do ceny zatwierdzonej w taryfie. Struktura kosztów publikowana przez sprzedawców z urzędu jest najbardziej reprezentatywna - przekonuje projektodawca. 

Zmiany mają budować świadomość Polaków o cenach energii 

Celem nowych regulacji jest zbudowanie i zwiększenie świadomości odbiorców energii elektrycznej na temat czynników wpływających na podwyżki na rachunku za prąd. Jest to kluczowe w szczególności w dobie rosnących cen energii, których przyczyny nie zawsze są jasne dla Polaków. 

Resort klimatu i środowiska wskazuje, że zmiany pozwolą zwiększyć wiedzę na temat tego, jak ważne są kwestie związane ze zmianami klimatu i jaki wpływ mają na społeczeństwo, na domowy budżet i na gospodarkę. Skutki odczują także przedsiębiorcy - pozwolą ich zmobilizować do szybszej dekarbonizacji źródeł pozyskiwania energii.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia - informuje  resort.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/Rządowe Centrum Legislacji

Zobacz również