Mikroinstalacja to instalacja oparta na odnawialnym źródle energiii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, która przyłączona jest do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

 
Dla instalacji do 40 kW
 
Osoba fizyczna 
Firma
Taryfy gwarantowane1
TAK
TAK
Od kiedy obowiązują taryfy gwarantowane
1 stycznia
1 stycznia
Komu będą przyznane taryfy gwarantowane
Instalacjom nowo budowanym o mocy do 10 kW
Instalacjom nowo budowanym o mocy do 10 kW
Net Metering2
Tak, do mocy 40 kW
Tak, do mocy 40 kW
Cena zakupu nadwyżek energii3
100% średniej ceny energii z poprzedniego kwartału
100% średniej ceny energii z poprzedniego kwartału
Koncesja 
Nie była wymagana i nie jest wymagana 
Zostaje zniesiona od 4 maja 2015 r.
Opodatkowanie przychodów z instalacji 
Na zasadach ogólnych według stawek 18/32%
Na zasadach ogólnych, zazwyczaj liniowa stawka 19%, możliwość odliczenia kosztów
uzyskania przychodu
Podatek VAT od instalacji 
Na budynku mieszkalnym możliwość zastosowania stawki obniżonej 8%4. Zazwyczaj 23%
Stawka podstawowa 23%. Możliwość odliczenia podatku VAT
1Wielkość taryf gwarantowanych zależy od mocy instalacji. Instalacje do:
• 3 kW – 0,75 zł/kWh
• 3–10 kW – 0,65 zł/kWh
• 10–40 kW – 0,18 zł/kWh.
2Rozliczenie w ramach net meteringu dotyczy tylko energii i nie obejmuje przesyłu.
3Cena zakupu energii dotyczy instalacji nieobjętych taryfami gwarantowanymi.
4Zastosowanie stawki obniżonej powinno zostać potwierdzone decyzją Urzędu Skarbowego.

 
Rekomendacje redakcji
W przypadku dobrego dopasowania zużycia energii do jej produkcji przez elektrownię OZE korzyści będą zbliżone, niezależnie, czy elektrownia zostanie zrealizowana do końca roku czy po nowym roku. W przypadku, gdy Inwestor planuje wykonanie instalacji, której produkcja będzie istotnie wyższa niż zapotrzebowanie budynku na energię, rekomendujemy wstrzymanie się z inwestycją do przyszłego roku.
 
Źródło: GLOBEnergia 2/2015

Cały artykuł w GLOBEnergia 2/2015