Standardowa gwarancja trwa zwykle 24 miesiące od pierwszego uruchomienia. Nie możemy z nim jednak czekać w nieskończoność, gdyż zazwyczaj istnieje ograniczenie typu „nie dłużej niż 30 miesięcy od daty zakupu”. Podstawowym warunkiem jej utrzymania jest wykonywanie corocznych, standardowo płatnych przeglądów urządzenia. Dokonuje ich albo przedstawiciel producenta albo firma autoryzowana, posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia nadane przez producenta. Ceny są różne – od 200 zł (oczywiście plus dojazd) dla prostych urządzeń do niemal tysiąca złotych dla większych systemów, serwisowanych przez producenta (lub jego przedstawiciela na Polskę). Warto zapytać o koszty corocznego przeglądu i jego dokładny zakres.

Istotne jest również pierwsze uruchomienie – powinien je wykonać autoryzowany przedstawiciel (również producent lub firma zewnętrzna). Jeśli montaż wykonał ktoś inny, niż uruchomienie, nierzadko ta osoba powinna być obecna podczas pierwszego startu pompy ciepła. Zazwyczaj jest to również czynność płatna, kosztująca kilkaset złotych.

Urządzenie być może będzie trzeba zarejestrować – dzieje się to zwykle w momencie podpisania odpowiednich dokumentów podczas instalacji lub pierwszego uruchomienia, niektórzy producenci wymagają również rejestracji w Internecie.

Standardową praktyką jest umieszczanie zapisów ogólnych warunków gwarancyjnych na stronach internetowych producenta. Istnieje szansa, że dla naszego urządzenia otrzymamy dedykowaną kartę, w której będą szczegółowe opisy co gwarancja obejmuje i jakie elementy należy corocznie sprawdzać.

W przypadku pompy ciepła powietrznej sytuacja wydaje się prosta – chodzi o odpowiednie umiejscowienie urządzenia w budynku (zachowanie niezbędnych odległości itp.), prawidłowe podłączenie do instalacji wodnej i elektrycznej oraz, co najważniejsze, doprowadzenie w odpowiedni sposób wymaganej ilości powietrza i odprowadzenie powietrza zużytego. W przypadku urządzenia split, kiedy zachodzi konieczność połączenia kilku elementów rurami z czynnikiem chłodniczym, instalator powinien mieć uprawnienia chłodnicze.

Przeglądając jednak wytyczne projektowe dotyczące gruntowych pomp ciepła, obok prawidłowego podłączenia do instalacji grzewczej i elektrycznej, szczególną uwagę zwracają wytyczne dotyczące dolnego źródła. Nie oszczędzajmy na tym, gdyż usterki, których powodem będzie niepoprawnie wykonane dolne źródło (a dokładniej wykonane niezgodnie z wytycznymi), obciążą naszą kieszeń. W przypadku kolektora pionowego ważną rolę zaczynają odgrywać przepisy prawa geologicznego i górniczego. Odwiert powinna wykonać firma z uprawnieniami, z wykonaniem stosownej, zatwierdzanej przed odpowiednie organy, dokumentacji. Zabezpiecza ona nas w przypadku naprawy gwarancyjnej przed podaniem w wątpliwość jakości wykonania dolnego źródła.

Osobnym tematem są pompy ciepła wykorzystujące jako dolne źródło wodę. Tutaj, oprócz prawa geologicznego i górniczego wkraczamy w prawo wodne oraz ochronę środowiska. Producenci mają również własne wytyczne dotyczące jakości wody przepływającej przez wymienniki, mogą również wymagać wymiennika pośredniego.

Co więc gwarancja obejmuje?

Gwarancja obejmuje uszkodzenia „z winy producenta”, czyli te które są skutkiem wady powstałej w urządzeniu – konstrukcyjnej lub sterowania. Serwis zwykle zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie 14 dni roboczych, w przypadku konieczności zamówienia części, termin jest ustalany z klientem.

Bardzo często jednak przyczyną awarii pompy ciepła są problemy z instalacją, do której jest podłączona. Jeśli zepsuła się na skutek problemu, który wystąpił w instalacji grzewczej naszego budynku, szykujemy się do zapłaty za naprawę. Podobnie, w sytuacji gdy wprowadziliśmy ustawienia powodujące niepoprawną pracę urządzenia – wówczas awaria następuje na skutek „użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem”. Gwarancja nie obejmuje również elementów eksploatacyjnych, zużywających się w trakcie normalnego użytkowania. Dobrym przykładem jest anoda ochronna zasobnika ciepłej wody użytkowej, którą co pewien czas musimy wymienić na swój koszt. Oczywiście regularny przegląd obejmuję kontrolę jej stanu. Analogicznie sytuacja wygląda z przepalonymi bezpiecznikami lub zużytymi uszczelkami.

Oczywiście każdą naprawę musi wykonać autoryzowany serwisant. W przeciwnym razie utracimy gwarancję na urządzenie.

W przypadku pomp ciepła z zabudowanym zbiornikiem do ciepłej wody użytkowej może się zdarzyć, że inny czas gwarancji obowiązuje dla pompy ciepła (2 lata) a inny dla zbiornika (np. 5 lat).

Czy warto przedłużać gwarancję producenta?

Cały artykuł w GLOBEnergia Plus 4/2017

Bartłomiej Tomczyk

Redakcja Termomodernizacja.pl