Co z rachunkami za gaz w budynkach wielorodzinnych? Wyjaśnia URE

Media obiegły informacje o dramatycznych podwyżkach cen gazu dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Do sprawy odniósł się Urząd Regulacji Energetyki przekonując, że w stosunku do nich sprzedawca gazu powinien stosować zatwierdzoną przez regulatora taryfę.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W połowie grudnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa. W rezultacie rachunki za gaz netto odbiorców domowych w 2022 roku mają wzrosnąć o około 54 proc.

Niedawno w mediach pojawiły się informacje o gigantycznych podwyżkach cen gazu, które wielokrotnie przekraczają wartości wskazane przez URE. Najgłośniejszym przykładem jest Warszawa. Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska na swoim profilu w mediach społecznościowych informowała o przykładach podwyżek cen gazu dla lokatorów mieszkań komunalnych sięgających kilkuset procent – nawet 980 proc. w przypadku Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Włochy. Stołeczny ratusz skierował protest do URE, w którym domaga się wszczęcia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Nie był to incydentalny przypadek. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował na Facebooku o kilkuset procentowych podwyżkach dla jednostek miejskich. W przypadku OSiR Ursus - podwyżka ma wynieść 390 proc., OSiR Solec, Jutrzenka, Szczęśliwice - 490  proc., a Przychodni Zdrowia Ursynów - 800 proc.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 2017 roku Prezes URE zatwierdza taryfy na gaz sprzedawany wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. Ostatnie zatwierdzone przez Regulatora taryfy będą obowiązywały w 2023 roku. Natomiast od 2024 roku cenniki sprzedaży gazu ustalone przez przedsiębiorców dla odbiorców w gospodarstwach domowych nie będą zatwierdzane przez Prezesa URE.

Jak podkreśla URE, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe skupiają m.in. odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, którzy ze względu na uwarunkowania techniczne często nie dokonują sami zakupu gazu na potrzeby zużycia w swoich gospodarstwach domowych, a na ich rzecz takich zakupów dokonuje właśnie wspólnota lub spółdzielnia.

W ocenie regulatora również w takich przypadkach, kiedy faktycznym odbiorcą jest gospodarstwo domowe sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie. Jak zaznacza URE, sytuacja ta dotyczy wyłącznie używania gazu na potrzeby gospodarstw domowych i każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie.

URE zwraca uwagę, że gdy w lokalu wchodzącym w skład budynku wielolokalowego jest zarejestrowana działalności gospodarcza, co do zasady wyklucza to możliwość rozliczenia zużycia gazu w takim lokalu z zastosowaniem taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny. W opinii regulatora w takiej sytuacji należy porozumieć się ze sprzedawcą, co do ewentualnego określenia sposobu weryfikacji ilości gazu nabywanego na cele zużycia w gospodarstwach domowych w takim budynku i na inne cele.

Źródło: URE, Twitter

Zobacz również