Co z rozbudową instalacji fotowoltaicznej po 1. kwietnia 2022? Odpowiada Tauron

Nowe przepisy rozliczeń a rozbudowa instalacji u istniejących prosumentów.  Obecni prosumenci obawiali się, że jeżeli rozbudują swoją instalację PV po wejściu w życie net-billingu wraz z nowelizacją ustawy o OZE, stracą możliwość rozliczania się z wyprodukowanej energii w dużo korzystniejszym systemie opustów. O odpowiedź na pytanie: “Czy rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej po 31 marca 2022 roku będzie wiązała się z rezygnacją z systemu opustów i przejściem na net-billing?” poprosiliśmy czterech głównych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych w Polsce. Odpowiedział Tauron.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Podziel się

2. grudnia 2021, Sejm odrzucając weto Senatu, zagłosował za przyjęciem nowelizacji ustawy o OZE. W efekcie - od wejścia w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która likwiduje system opustów i w zamian za niego wprowadza net-billing, dzieli nas tylko podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. 

W planowanym od 1. kwietnia systemie rozliczeń - net-billingu, prosumenci będą się rozliczali w oparciu o zakup i sprzedaż energii. Energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej, w ramach tzw. depozytu prosumenckiego, czyli konta prosumenckiego prowadzonego przez sprzedawcę energii. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. W praktyce, energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż ta kupowana. O tym, o ile mniej będzie się opłacał nowy system rozliczeń i w której taryfie będzie najbardziej opłacalny pisaliśmy TUTAJ.

Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującą wersją ustawy, nowy system, będzie wdrażany w trzech etapach: 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 roku.

  • Od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku nowi prosumenci mają być rozliczani na dotychczasowych zasadach, ale tylko na okres przejściowy do 30 czerwca 2022.
  • Od 30 czerwca 2022 roku prosumenci mają być rozliczani według zasad net-bilingu. Prosumenci, którzy przyłączyli mikroinstalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 roku przejdą na net-billing automatycznie, a energia, która do 30 czerwca 2022 roku zostanie przez ich system wprowadzona do sieci, ale nie zostanie pobrana, zasili ich depozyt prosumencki. W tym okresie cena energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci będzie wyznaczana jako cena rynkowa miesięczna. Tak będzie do 1 lipca 2024 roku.
  • Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci ma być wyznaczana dla poszczególnych, elementarnych okresów rozliczeniowych - godzinowych.

To oznacza, że osoby, które zdążą zgłosić do Operatora swoją instalację do 31.03.2022 roku będą mogły korzystać z systemu opustów. Instalacja zgłoszona po 31.03.2022, ale przed 30.06.2022 r. będzie funkcjonowała w systemie opustów przez trzy miesiące, a po tym czasie energia z niej wyprodukowana będzie rozliczana w net-billingu. A co z osobami, które po 31.03.2022 r. będą chciały rozbudować swoją instalację? Zapytaliśmy o to Operatorów. Odpowiedział Tauron. 

Rozbudowa instalacji a przejście na net-billing

Okazuje się, że prosument ma 3 możliwości związane z rozbudową instalacji, spośród których tylko jedna wiąże się z przejściem na net-billing.

1. Rozbudowa instalacji powyżej 50 kW

Zgodnie z definicją, mikroinstalacja fotowoltaiczna, to instalacja o mocy mniejszej niż 50 kW. W związku z tym, rozbudowa instalacji powyżej tej mocy, będzie się wiązała z rezygnacją z systemu opustów i przejściem na system rozliczeń stosowany w przypadku małych instalacji OZE, czyli de facto na sprzedaż energii.

Jeśli moc zainstalowana instalacji PV na skutek modernizacji przekroczy 50 kW, to dotychczasowy prosument traci ten status i rozliczany jest zgodnie z zasadami odpowiednimi dla małych instalacji fotowoltaicznych.

odpowiada Elżbieta Bukowiec - rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

2. Rozbudowa instalacji do 50 kW

Mamy dobrą wiadomość! Zgodnie z odpowiedzią Taurona - prosumenci, którzy rozbudują instalację, ale jej moc po rozbudowie nie przekroczy 50 kW, nie muszą obawiać się o utratę możliwości rozliczania w systemie opustów.

Jeśli moc zainstalowana instalacji PV na skutek modernizacji nie przekroczy 50 kW, to dotychczasowy prosument zachowuje prawo do rozliczania w systemie opustów.

odpowiada Elżbieta Bukowiec - rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Zostanie zachowany też próg 10 kW, w którym do tej pory zmieniał się stosunek rozliczania energii wprowadzonej do sieci. Przypomnijmy, że w obowiązującym jeszcze modelu rozliczeń prosumentów w przypadku instalacji o mocy do 10 kW, za każdą 1 kWh oddaną do sieci można odebrać 0,8 kWh. Dla instalacji większej niż 10 kW stosunek ten zmienia się na  1:0,7. Tak samo będzie w przypadku rozbudowy instalacji po 31.03.2022 r..

Gdy na skutek modernizacji łączna moc zainstalowanej instalacji PV u prosumenta korzystającego z rozliczeń na zasadzie opustów przekroczy 10 kW, energia będzie rozliczana w stosunku ilościowym 1 do 0,7.

dodaje Elżbieta Bukowiec - rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

3. Wola prosumenta

Zgodnie z odpowiedzią, którą otrzymaliśmy od Taurona, tylko w jednym przypadku prosument przejdzie na net-billing - jeśli wyrazi taką wolę.

Zmiana systemu rozliczeń z systemu opustów na net-billing będzie możliwa na prośbę prosumenta. W przypadku zmiany systemu rozliczeń na net-billing nie będzie możliwy powrót do poprzedniego systemu, tj. systemu rozliczeń na zasadzie opustów.

odpowiada Elżbieta Bukowiec - rzecznik prasowy TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Jak dodała rzeczniczka prasowa Tauronu, prosument będzie mógł zmienić system rozliczeń nie później niż na 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału. W tym celu będzie musiał złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń w oparciu o system net-billing. Będą zainteresowani?

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Komentarze dla tego wpisu są zamknięte.