Rosnące zapotrzebowanie na pompy ciepła

Liczba nowych domów – a dokładnie liczba wydanych pozwoleń na budowę w ubiegłym roku, wyniosła w Polsce około 90 tysięcy. Liczba domów modernizowanych, które w najbliższych latach będą musiały wymienić źródło ciepła, stanowi ponad 4 miliony. W około 3,5 miliona z tych domów znajdują się kotły pozaklasowe, które w pierwszej kolejności do końca 2027 roku powinny zostać wymienione. Patrząc na takie tło rynkowe i na liczby instalowanych rocznie pomp ciepła widać wzrastającą potrzebę zastosowania tych urządzeń w modernizowanych domach. Ta potrzeba z roku na rok prawdopodobnie będzie coraz większa.

Korzyści wynikające z wymiany kotła na pompę ciepła

Istnieją trzy główne korzyści wymiany kotła na pompę ciepła: komfort, korzyści finansowe i czysta kotłownia, a w zasadzie jej brak. Omówmy pokrótce każdą z nich.

Komfort

Pierwszą wymienioną korzyścią wymiany kotła na pompę ciepła jest komfort. Wynika on między innymi z bezobsługowego systemu. Żyjemy w czasach, w których potrzebujemy czasu, a ten jest towarem deficytowym. Bezobsługowy system pozwala o sobie zapomnieć, zapewniając komfort, wygodę, ciepło i ciepłą wodę.

Pompa ciepła dzięki swojej automatyce i dzięki temu, że jest źródłem elektronicznym, ma możliwość utrzymania stałej temperatury wewnątrz pomieszczenia. To skutkuje tym, że automatycznie podnosi komfort użytkownika budynku. To także pierwsza i najczęściej wymieniana przez projektantów i instalatorów zaleta dotycząca zasadności instalacji pomp ciepła w budynkach.

Pompa ciepła różni się w pracy od kotła stałopalnego tym, że zamiast w krótkim czasie dostarczyć dużą porcję ciepła, będzie powoli, ale stabilnie ogrzewać budynek. Dostarczy tę samą ilość energii w skali godziny, w skali doby, w skali sezonu co kocioł stałopalny, jednak zamiast pracować w krótkim czasie, dzięki swojej automatyce może pracować w sposób zdecydowanie dłuższy. Utrzymanie stałej temperatury w ciągu całego dnia jest dużo bardziej komfortowe, niż nagły wzrost temperatury i stopniowe jej obniżanie.

Korzyści finansowe

Pompa ciepła również dzięki swojej automatyce, może dostarczać energię do ogrzewania wynikającą bezpośrednio z temperatury zewnętrznej. Mówiąc inaczej, pompa ciepła może modulować temperaturą zasilania. Analizując temperaturę powietrza na przestrzeni roku okazuje się, że temperatura niższa niż -5 stopni, w typowym polskim mieście występuje mniej niż 5% czasu sezonu grzewczego. Mniej więcej połowa czasu sezonu grzewczego to temperatury powietrza na poziomie +4 stopni. Im niższa temperatura zasilania jest dostarczana do grzejników (do temperatury powietrza rzędu -5 stopni, bo wtedy pompa ciepła pracuje z maksymalnie wysoką efektywnością), tym niższy będzie koszt eksploatacyjny systemu. Dzięki temu, stosując pompę ciepła w modernizowanym budynku można nie tylko zwiększyć komfort użytkowania, ale również obniżyć koszty eksploatacyjne, przez dopasowywanie się pompy ciepła do warunków zewnętrznych.

Należy się spodziewać że moc pompy ciepła będzie niższa niż moc nominalna kotla. W dobie dzisiejszej technologii, coraz bardziej popularne stają się pompy inwerterowe, które dzięki swojej modulacji mocy mogą dopasować się do zapotrzebowania budynku na moc. To idealnie odpowiada pracy inwertera w sprężarkowej pompie ciepła, ponieważ pompa ciepła osiąga najwyższe COP w dodatnich temperaturach, kiedy pracuje z cząstkową mocą, a żeby osiągnąć maksymalne COP przy ujemnych temperaturach, idealnie kiedy pracuje z maksymalnym obciążeniem i maksymalną mocą, co zresztą odpowiada zapotrzebowaniu budynku na moc. Innymi słowy, modulacja mocy ma wpływ na to, że koszty eksploatacyjne będą coraz niższe.

Warto dodać, że zastosowanie innych elementów układu chłodniczego jak np. regeneratora czyli odzysku ciepła wewnątrz samej konstrukcji pompy ciepła, dodatkowego wymiennika czy też zbiornika czynnika chłodniczego może spowodować, że stała temperatura zasilania może zostać osiągnięta również przy niższych temperaturach zewnętrznych niż -15 stopni.

Jak zmieniają się koszty ogrzewania budynku pompą ciepła po przeprowadzeniu termomodernizacji? Przeczytaj TUTAJ

Czysta kotłownia

Trzecią korzyścią jest czysta kotłownia. Kotłownie na paliwo stałe zawsze wiążą się z brudem, emisją spalin i pyłów, koniecznością składowania opału. Po wymianie kotła na pompę ciepła, pomieszczenie zamiast kotłowni staje się maszynownią i można je wykorzystać w innych celach, na przykład jako suszarnię czy pralnię.

Trudne pytanie

Najtrudniejszym pytaniem, które może sobie zadać inwestor który chce wymienić kocioł jest to, czy pompa ciepła poradzi sobie z istniejącymi grzejnikami w domu termomodernizowanym. W nowym budynku nie ma wątpliwości. Osoby, które zajmują się pompami ciepła odpowiedzą zgodnie, że w nowym budynku pompę ciepła najlepiej skonfigurować z ogrzewaniem podłogowym, ze względu na niższą temperaturę zasilania. Wynika to po prostu z zasad fizyki. A co w sytuacji budynków termomodernizowanych? Czy pompa ciepła poradzi sobie z ogrzewaniem grzejnikowym?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz TUTAJ

/Opracowano na podstawie materiałów z XIII Forum Pomp Ciepła, Kielce 2020/

Redakcja GLOBEnergia