Brakuje danych w statystykach dotyczących gruntowych pomp ciepła!

Zdjęcie autora: Grzegorz Ryżyński

Grzegorz Ryżyński

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Zaczęliśmy się zastanawiać w Instytucie, jak wykorzystać dane zgromadzone w Narodowym Archiwum Geologicznym do przeliczenia procentów na zainstalowane moce grzewcze. Narodowe Archiwum Geologiczne, które prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny gromadzi, konserwuje i udostępnia materiały geologiczne i dokumentacje z odwiertów pod gruntowe pompy ciepła na mocy ustawy Prawo Geologiczne. Dokumentacje gromadzone od roku 1991 do 2020 są już dostępne cyfrowo i jest ich w archiwum 1 795. To jest ok 2,4% wszystkich instalacji gruntowych pomp ciepła, które podawane są w statystykach w raportach rynkowych PORT PC. Analiza dostępnych dokumentacji do oszacowania całkowitej zainstalowanej mocy cieplnej wykazała, że w bazie znajduje się 1 491 dokumentacji, które spełniają kryteria nadające się do szczegółowej oceny. Próby oceny statystycznej wskazują, że budynki biurowe, komercyjne, mieszkalne przemysłowe czy publiczne jesteśmy w stanie zliczyć w procentach. Wiemy też, że te instalacje mają zupełnie inne rozkłady mocy. Na przykład 1% budynków przemysłowych daje nam aż 6% łącznej zainstalowanej mocy cieplnej wg danych z naszego archiwum.

Jak przeliczyć sztuki pomp ciepła na ich moc?

Źródła danych z rynku, a więc np. publikowane regularnie raporty PORT PC, prezentują liczbę sprzedanych gruntowych pomp ciepła w klasach mocy: <20 kW, >20 kW. Są to statystyki zliczania sztuk, pochodzące ze sprzedaży, czyli z klasyfikacji faktur czy sprzedanych urządzeń. W dokumentacji, którą posiadamy, założyliśmy, że próba – czyli 1 491 dokumentacji instalacji, które spełniają kryteria obliczeniowe, jest próbą reprezentatywną. Posiadamy dla niej wszystkie informacje na temat mocy instalacji, klasy obiektu i projektowe dane techniczne. W naszych statystykach stosujemy podział dolnych źródeł: <30kW, 30–100 kW i >100 kW. Jest to podział zbieżny z tym stosowanym w wytycznych PORT PC pod kątem np. badań TRT (testem reakcji termicznej). Prowadząc analizę danych, zauważyliśmy, że najwyższa klasa mocy która liczbowo stanowi jedynie 6% instalacji, daje aż 40% całkowitego wkładu zainstalowanej mocy cieplnej. Chcąc wykorzystać statystyki z 1 491 reprezentatywnych dokumentacji jako przeliczniki dające się zastosować do przeliczeń dla całego rynku, przyjęto, że średnia moc instalacji w klasie mocy poniżej 30 kW to 14,2 kW, a duże instalacje to średnio 80,2 kW mocy cieplnej. Kiedy wykresy scenariuszy prognoz rozwoju rynku z raportu rynkowego PORT PC 2019, wyrażone w sztukach, przeliczono na skumulowaną moc cieplną, okazało się, że prognozy dla gruntowych pomp ciepła do roku 2030 – w zależności od scenariusza – mogą wynosić kumulatywnie 1,9÷5,3 GW zainstalowanej mocy cieplnej.

Rynek pomp ciepła w kontekście Polityki Energetycznej Polski 2040

Ostatnio został oddany do wiadomości publicznej dokument Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Postanowiliśmy spróbować ocenić możliwy wkład gruntowych pomp ciepła w kluczowe założenia tego dokumentu. Z analiz wynika, że w zależności od scenariusza rozwoju (wspomniane wcześniej 1,9÷5,3 GW), gruntowe pompy ciepła ładnie sytuują się w panoramie źródeł OZE, które należy wdrażać w naszym kraju w celu zwiększenia udziału OZE w krajowym miksie energetycznym. Nie można ich też bagatelizować. Przypomnijmy, że PEP 2040 szacuje ramy dla fotowoltaiki w zakresie do 5,0÷7,0 GW, morskie farmy wiatrowe to moc ok. 5,9 GW, a energetyka jądrowa szacowana jest na ok. 1,0÷1,6 GW mocy/blok do 2040 roku.

Dowiedz się więcej!

Więcej felietonów czytaj w GLOBENERGIA 1/2021!

WYDANIE DRUKOWANE JEST DOSTĘPNE 

TUTAJ


WYDANIE ELEKTRONICZNE JEST DOSTĘPNE 

TUTAJ


Zobacz również