Fotowoltaika na dachu – Jak zabezpieczyć pożarowo konstrukcję i przekrycie?

Zdjęcie autora: Monika Hyjek

Monika Hyjek

Menedżer ds. Bezpieczeństwa Pożarowego ROCKWOOL

Podziel się

Dachy powinny zostać zabezpieczone również na granicy stref pożarowych, poprzez odpowiednie uszczelnienie, ale również odpowiednio zabezpieczone w pobliżu elementów, które mogą nieść dodatkowe zagrożenie. Wymienione wymagania dotyczą tylko i wyłącznie samego dachu: jego przekrycia i jego konstrukcji. Nikt do tej pory, na poziomie legislacyjnym, nie podjął tematu zabezpieczenia i przygotowania dachów pod instalacje fotowoltaiczne. To, że powinno to zostać zrobione, jest oczywiste, warto więc kierować się w tym temacie doświadczeniami innych krajów.

Jak temat przygotowania dachów pod instalacje fotowoltaiczne wygląda we Włoszech?

We Włoszech od wielu już lat istnieją przepisy pozwalające na odpowiednie zabezpieczenie przekrycia i konstrukcji dachu. Dostępne są trzy ścieżki postępowania. Jedną jest wykonanie przekrycia, jak i konstrukcji z materiałów niepalnych. Drugą drogą jest wykonanie dodatkowej warstwy, która ma wysoką klasę odporności ogniowej EI 30 i zawiera ciągłą niepalną warstwę. Trzecią jest analiza ryzyka, która będzie uwzględniała klasę reakcji na ogień – zarówno modułów, jak i przekrycia dachu, ale również klasy odporności ogniowej wszystkich elementów.

Na tym etapie rozwoju fotowoltaiki nie powinno się projektować instalacji fotowoltaicznej bez uwzględnienia konstrukcji dachu, jak i nie powinno się projektować dachów budynków bez uwzględnienia instalacji na nich systemów fotowoltaicznych. Zawsze należy odpowiednio zabezpieczyć dach i odpowiednio zaprojektować instalację fotowoltaiczną w stosunku do elementów oddzielenia przeciwpożarowego. Moduły fotowoltaiczne powinny być odpowiednio odsunięte od ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Dodatkowo, jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia przewodów z instalacji fotowoltaicznych nad taką ścianą, należy to zrobić w niepalnych szczelnych obudowach.

Rekomendacje na polskie warunki

W warunkach polskich rekomenduje się instalowanie systemów fotowoltaicznych na dachach, które są niepalne lub zawierają co najmniej niepalną izolację cieplną. My, jako producent izolacji cieplnych, przygotowaliśmy specjalne produkty, które powinny być stosowane pod fotowoltaikę. Chciałam też zwrócić uwagę na to, w jaki sposób obciążenia od instalacji, a konkretnie od modułów fotowoltaicznych i konstrukcji wsporczych, będą przekazywane na podłoże. Dla nowego dachu bardzo istotną rzeczą jest uwzględnienie instalacji fotowoltaicznej już na etapie koncepcji całego budynku, po to żeby przygotować go odpowiednio pod taką instalację, by sama instalacja nie stanowiła zagrożenia. Na etapie planowania budynku o wiele łatwiej jest przygotować się na wszelkie dostępne rozwiązania i technologie.

Co z budynkami istniejącymi?

Budynki istniejące to bardzo szeroki temat, a przez to problem z takimi budynkami jest zdecydowanie większy. Pierwsze, co należy zrobić, to zweryfikować, czy na danej konstrukcji instalacja fotowoltaiczna w ogóle może zostać posadowiona. Drugim krokiem jest zweryfikowanie, czy konstrukcja jest zbudowana z odpowiednich niepalnych materiałów. Jeśli nie, to rozwiązaniem może się okazać zastosowanie dodatkowej warstwy izolacji, izolacji niepalnej o grubości minimum 5 centymetrów, która spowoduje ograniczenie rozprzestrzeniania ognia przez takie przekrycie. Tym sposobem inwestor dba nie tylko o bezpieczeństwo pożarowe budynku i instalacji fotowoltaicznej, ale dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną całego obiektu, ograniczając jego straty ciepła. W praktyce może zostać to wykorzystane jako element w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów finansujących termomodernizację.

Wytrzymałość dachu z instalacją PV – kilka aspektów

W temacie weryfikacji technicznych możliwości montażu systemu PV na danej konstrukcji dachowej należy rozważyć kilka ważnych aspektów. Po pierwsze, wytrzymałość samego przekrycia: a więc analiza, czy po montażu systemu konstrukcja dachu nie zostanie nadwyrężona i czy wytrzyma dodatkowe obciążenia. Należy mieć świadomość, że w przypadku pożaru wytrzymałość warstw konstrukcyjnych musi mieć odpowiedni zapas. Sam pożar powoduje oddziaływanie wysokiej temperatury na konstrukcję.

Od tego roku obowiązują nowe zmiany w Warunkach Technicznych, według których na izolację uwaga jest dość mocno zwracana. Najprościej rzecz ujmując – powinny być stosowane grubsze izolacje, ale też izolacje o lepszych parametrach, o lepszym współczynniku przenikalności cieplnej.

Korzyściami z zastosowania takich rozwiązań są mniejsze straty ciepła, ale też komfortowe uczucie chłodu w lecie. Natomiast głównym efektem stosowania grubszej izolacji jest mniejsze zużycie energii na ogrzewanie czy chłodzenie. Jeżeli zastosowane zostaną w tym celu materiały palne, powoduje to wzrost zagrożenia pożarowego. Pożar może być większy, szybciej się rozprzestrzenić i stanowić większe zagrożenie dla użytkowników budynku. Zupełnie inaczej będzie w przypadku zastosowania materiałów niepalnych, takich jak wełna skalna ROCKWOOL. Dzięki temu nie tylko zabezpieczamy użytkowników, zwiększając czas na ewakuację, ale również zapewniamy większe bezpieczeństwo mienia.

Każdy dodatkowy element zintegrowany z budynkiem – jak np. instalacja fotowoltaiczna – staje się częścią budynku, stąd popyt na systemy prosumenckie napędza rynek dociepleń niepalnych i ta tendencja powinna zostać utrzymana. Taki tandem jest przejawem odpowiedniego podejścia inwestora do realizacji wizji nowoczesnego, efektywnego energetycznie i bezpiecznego budynku.

Zdjęcie autora: Monika Hyjek

Monika Hyjek

Menedżer ds. Bezpieczeństwa Pożarowego ROCKWOOL