Lachman: Powstaje przemysłowy panel pomp ciepła

Zdjęcie autora: Paweł Lachman

Paweł Lachman

Prezes Zarządu PORT PC
Paweł Lachman wskazuje na pojawiające się wśród inwestorów zainteresowanie połączeniem technologii pomp ciepła z fotowoltaiką. Po przeprowadzeniu akcji “Dom bez rachunków”, organizowanej przez PORT PC i wspieranej przez Porozumienie Branżowe na rzecz efektywności energetycznej (POBE), widać większe zainteresowanie synergią pomp ciepła z innymi urządzeniami w gospodarstwach domowych.
- Widzimy też zainteresowanie w kierunku budowy domów jednorodzinnych, w których koszty ogrzewania ciepłej wody, chłodzenia i energii elektrycznej są na poziomie 20 zł miesięcznie - wskazuje Lachman.

Producenci kotłów interesują się pompami ciepła

Lachman zwraca uwagę na duże zainteresowanie producentów kotłów na paliwa stałe produkcją pomp ciepła.
- Podjęliśmy taką inicjatywę, która zmierza w stronę powołania przemysłowego panelu pomp ciepła. Mamy w tej chwili trzynaście zainteresowanych firm i chcemy podpisać stosowne porozumienie. Chcemy aktywować w warunkach polskich działania, które doprowadzą do wzrostu sprzedaży pomp ciepła w perspektywie najbliższych lat i które pozwolą na to, aby udział polskich producentów pomp ciepła był podobny jak jest obecnie w rynku urządzeń wentylacyjnych, na którym polscy producenci stanowią 50 proc. udziału. To wymagałoby mocniejszego włączenia się w te działania poszczególnych agend rządowych i samego rządu - informuje prezes PORT PC
Prezes PORT PC zachęca do udziału w rozmowach na temat porozumienia międzysektorowego. W jego przekonaniu jest ono konieczne w kontekście wyzwań, które są stawiane przez branżą instalacyjną. Ekspert zwraca szczególną uwagę na wyzwanie przedstawione w projekcie dokumentu Długoterminowej Strategii Renowacji. Strategia zakłada odejście do 2030 r. od stosowania ogrzewania opartego na gazie w modernizowanych budynkach.
- To oznacza dużą rewolucję i tak naprawdę pokazuje, że nie ma co czekać. Przystępujemy do kolejnego kroku - do zwiększenia produkcji pomp ciepła w Polsce - wyjaśnia Lachman.

Dynamika rozwoju polskiego sektora pomp ciepła

Nowoczesne technologie grzewcze są w centrum zainteresowania osób wymieniających tradycyjne kotły grzewcze lub budujących nowe, energooszczędne domy. Rok 2020 był wyjątkowy pod względem sprzedaży pomp ciepła w Polsce, szczególnie typu powietrze-woda, gdzie wzrosty sięgają nawet 108 proc. w porównaniu do 2019 r. W ubiegłym roku sprzedano ponad 42 tys. tego typu urządzeń. W przypadku gruntowych pomp ciepła można było zaobserwować stagnację. Lachman zauważa, że poziom sprzedaży kotłów na węgiel w 2020 r. był na podobnym poziomie, co pomp ciepła.Na wzrost popularności pomp ciepła powietrze-woda wpłynął program Czyste Powietrze, a także w dużym stopniu atrakcyjność i wzrost zaufania do technologii. Około 20 proc. pomp ciepła sprzedanych w Polsce miało bezpośredni związek z tym programem. Pompy ciepła są obecnie technologią drugiego wyboru w Czystym Powietrzu, zaraz po kotłach gazowych.Poziomy sprzedaży pomp ciepła w Polsce zbliżają się do wskaźników rynkowych w krajach, w których pompy ciepłą cieszą się dużą popularnością.
- Jeżeli przeliczymy sprzedaż pomp ciepła do ogrzewania na mieszkańca, to mamy znacznie większą sprzedaż niż w Niemczech. Według nieoficjalnych informacji i prognoz szacuje się, że sprzedaż pomp ciepła w Niemczech w ciągu najbliższych 10 lat będzie na poziomie 4-6 mln - informuje Prezes Lachman.
Prezes przypomina także o aspiracjach rządu Wielkiej Brytanii w obszarze ogrzewnictwa. Polska była  w 2020 r. powyższej rynku brytyjskiego pod względem sprzedaży pomp ciepła. W tym kraju planuje się sprzedaż pomp ciepła na poziomie 600 tys. rocznie do 2028 r.http://nowa.globenergia.pl/rynek-pomp-ciepla-i-rynek-fotowoltaiczny-w-liczbach-globenergia-1-2021/ 

Zobacz również