„Na początku dotacja będzie jedynym sensem inwestowania w magazyn energii” – komentarz

Zdjęcie autora: Michał Marona

Michał Marona

Technical Sales Manager - SolarEdge

Pochodną tak dużego wzrostu stało się uwidocznienie problemu jakości polskich sieci, które nie były dostosowane do ciągle rosnącej liczby nowych kreatorów rynku – prosumentów. Dlatego taki projekt ustawy, który ureguluje tempo przyłączania nowych instalacji – jest w pewnym sensie potrzebny. Brakuje mi w nim natomiast jednej rzeczy, a mianowicie – wykazania kroków, które będą prowadziły do zwiększania konsumpcji własnej.

Pierwszym z rozwiązań, najczęściej kojarzonym z tym terminem, są oczywiście magazyny energii. Jednak nie należy zapominać o tych pomniejszych rozwiązaniach, które również wspaniale wspierają autokonsumpcję. Mam na myśli rozwiązania z zakresu sterowania odbiornikami: grzanie ciepłej wody, sterowanie pralką, zmywarką czy też innymi urządzeniami, które konsumują duże ilości energii. Inną rzeczą jest ładowarka samochodów elektrycznych, która może być również wbudowana w falownik. Kolejnym krokiem są właśnie magazyny energii. Myślę że budując w Polsce wsparcie autokonsumpcji, możemy wspierać się doświadczeniami krajów, wyciągając adekwatne do naszej sytuacji wnioski, które zbudują właściwą strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii. A jest to zawsze bardzo zbliżony scenariusz – najpierw będzie miało miejsce nasycenie instalacji dużą ilością odnawialnych źródeł energii, później magazynowanie energii oraz internet rzeczy, czyli właśnie sterowanie odbiornikami.

Konieczne wsparcie dla magazynów energii

Moim zdaniem, do momentu, w którym cena magazynu energii nie osiągnie niższego poziomu, magazyny energii będą wymagały wsparcia finansowego. To, co stało się w przypadku instalacji fotowoltaicznych, dla których na początku dotacja była elementem determinującym chęć inwestowania, a później była tylko elementem poprawiającym efektywność kosztową, prawdopodobnie stanie się również z magazynami energii. Na początku dotacja będzie jedynym sensem inwestowania w magazyn energii, później poprawi ekonomikę, a na sam koniec będziemy z tej dotacji rezygnować w perspektywie trzech, czterech, pięciu lat. Kiedy magazyny energii stanieją, a cena energii dalej będzie rosła bądź pojawią się dodatkowe mechanizmy wsparcia w postaci np. Wirtualnych Elektrowni czy Mikrosieci, to właśnie te magazyny staną się fundamentem rozwoju nowoczesnej, proobywatelskiej energetyki w Polsce.

Trzeba jeszcze pamiętać, że na kwestie związane z magazynowaniem energii należy patrzeć w szerokim ujęciu. Rozwój technologii falowników to dzisiaj nie tylko same magazyny energii, ale także kwestie ich bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o falowniki, to my jako SolarEdge, oczywiście mamy rozwiązania do magazynowania energii zarówno jednofazowe jak i trójfazowe, z których wszystkie funkcje bezpieczeństwa zostały przeniesione również na magazyny energii. Moim zdaniem monitoring powinien być w tym miejscu standardem, aby móc wykrywać pojawiające się anomalie.

Zobacz również