Szymański: Milion prosumentów do 2030 roku to nie jest ambitny cel

Zdjęcie autora: Bogdan Szymański
Zdjęcie autora: Bogdan Szymański

Bogdan Szymański

Prezes SBF Polska PV, Redaktor GLOBEnergia, Bloger
sprzedaż sąsiedzka, prosument zbiorowy

Podziel się

Na koniec 2019 roku, liczba ludności w Polsce przekraczała 38 milionów. Według danych GfK, mieszkańcy Polski zamieszkują około 5,77 mln budynków, w których w sumie znajduje się prawie 12 mln lokali. Jak należy traktować cel miliona prosumentów w Polsce do 2030 roku? Milion prosumentów to oczywiście cel dotyczący miliona instalacji prosumenckich a nie osób korzystających z energii z indywidualnej elektrowni fotowoltaicznej.
Jeśli potraktowalibyśmy milion prosumentów jako milion mieszkańców to już obecnie bylibyśmy bardzo blisko tego celu. W mojej opinii chodzi tu zdecydowanie o milion mikroinstalacji prosumenckich. - mówi przedstawiciel SBF Polska PV, ekspert III Trendów Energetycznych.
Jak podawała Jadwiga Emilewicz - była Wicepremier i Minister Rozwoju na koniec lipca tego roku, w Polsce funkcjonowało już 262 300 instalacji prosumenckich. Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku czterech największych polskich operatorów przyłączyło do sieci około 110 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy dochodzącej do 750 MW. Czy w obliczu takich wyników 1 000 000 prosumentów jest ambitnym celem?

Milion prosumentów - ambitny cel?

Według Bogdana Szymańskiego, prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, milion prosumentów do 2030 roku to nie jest ambitny cel.
Biorąc pod uwagę fakt, że już obecnie mamy 260 000 prosumentów, milionowy cel w ciągu 10 lat nie wydaje się celem ambitnym. W mojej ocenie mamy potencjał, aby ten cel osiągnąć znacznie wcześniej, szczególnie, że prosumenckie instalacje fotowoltaiczne są ekonomicznie uzasadnione nawet bez dotacji. Utrzymujące się wysokie koszty energii, a szczególnie szybko rosnące koszty dystrybucji i rynek mocy będą dodatkowo potęgować zainteresowanie fotowoltaiką, szczególnie u firm z sektora MŚP. - komentuje Bogdan Szymański

Jakie zmiany są konieczne aby w Polsce mogło funkcjonować milion prosumentów?

Obecność miliona prosumentów przyłączonych do sieci wymaga wprowadzenia zmian w całym systemie elektroenergetycznym. O jakich zmianach mowa?
Milion prosumentów to ok 6,5 - 7 GWp mocy zainstalowanej po niskim napięciu. Jest to moc większa niż moc elektrowni Bełchatów. Aby tak duża moc instalacji PV mogła bezpiecznie funkcjonować niezbędna jest kontrola ich pracy poprzez odpowiednie zdefiniowanie zabezpieczeń falowników oraz scenariuszy jich pracy w zależności od sytuacji w sieci. - komentuje Bogdan Szymański
W przygotowaniu sieci elektroenergetycznych do funkcjonowania miliona prosumentów, istotne jest również zwiększenia wykorzystania produkowanej energii do zasilenia bieżącej pracy urządzeń działających w gospodarstwie domowym.
Drugim ważnym elementem jest zwiększenie bieżącej autokonsumpcji poprzez współpracę instalacji PV z urządzeniami odbiorczymi jak pompy ciepła czy klimatyzatory. W konsekwencji nieodzowny jest także rozwój instalacji PV z magazynami energii. - komentuje Bogdan Szymański
Według Bogdana Szymańskiego, ważne jest również dostosowanie istniejących sieci elektroenergetycznych do nowych prosumentów.
Trzecim warunkiem jest rozbudowa i modernizacja sieci niskiego napięcia uwzględniająca potrzeby prosumentów i specyfikę pracy prosumenckich instalacji w których w czasie słonecznej pogody ok 90% mocy umownej będzie wykorzystywane przez każdego prosumenta w tym samym czasie - komentuje Bogdan Szymański
Czy polskie sieci energetyczne są gotowe na milion prosumentów? To będzie jeden z tematów poruszanych w trakcie dyskusji podczas III Trendów Energetycznych 2020, wiodącego wydarzenia branży energetycznej, będącego miejscem spotkań praktyków i czołowych ekspertów sektora energii. Bogdan Szymański wraz z innymi ekspertami będzie dyskutował również między innymi na temat przyszłości cen energii elektrycznej, opłaty mocowej oraz kierunków rozwoju polskiej fotowoltaiki. Trendy Energetyczne odbędą się 27 października 2020 r.. Rejestracja trwa - dołącz do grona prawie 500 uczestników! Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie www.trendyenergetyczne.pl! Zapraszamy do zapisów!

Zobacz również