Szymański: Spadające rachunki za energię elektryczną nie motywują do oszczędzania energii

Zdjęcie autora: Bogdan Szymański

Bogdan Szymański

Prezes SBF Polska PV, Redaktor GLOBEnergia, Bloger
mikroinstalacja

Czy  instalacja fotowoltaiczna zachęca do oszczędnego gospodarowania energią elektryczną?

Szymański tłumaczy, że typowy prosument często nie posiada odpowiednich narzędzi do kontroli zużycia oraz produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej.
- Dlatego dobrą praktyką jest montaż dodatkowego licznika energii skomunikowanego z falownikiem fotowoltaicznym, dzięki któremu możliwa jest nie tylko analiza ilości wyprodukowanej energii, ale także ilości zużycia. Tańszą alternatywą jest skorzystanie z usług monitorowania bieżącego zużycia energii oraz ilości energii wprowadzonej do sieci, którą oferuje część OSD. Dzięki takim narzędziom prosument może kontrolować czy ilość wyprodukowanej energii wystarczy na pokrycie zużycia - tłumaczy przedstawiciel SBF Polska PV.
W opinii Szymańskiego, spadające rachunki za energię elektryczną nie są motywacją do oszczędzania energii. Przy prognozowanych rachunkach może być zgubne dla prosumenta, który zaczyna zużywać istotnie więcej energii elektrycznej. W konsekwencji braku kontroli zużycia na koniec okresu rozliczeniowego może pojawić się spora dopłata, wynikająca z dużej dysproporcji w produkcji energii między półroczem letnim a zimowym, którą trzeba wziąć pod uwagę.

Czy wzrasta zużycie energii elektrycznej po zainstalowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej?

- Często tak - odpowiada Szymański. Wyjaśnia, że prosumenci zmieniają swoje przyzwyczajenia z uwagi na spadek rachunków za prąd. Znajdują też szybko sposób na spożytkowanie pojawiających się okresowo nadwyżek produkcji, np. w postaci podgrzewania ciepłej wody, dogrzewania pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. Często też podejmują inwestycje przyczyniające się do zwiększenia konsumpcji energii takie jak np. montaż klimatyzacji.
- W tym miejscu trzeba nadmienić, że 2020 rok był bardzo specyficzny gdyż z uwagi na pandemię znacznie wzrósł czas spędzany w domach (praca zdalna, zdalna nauka, ogólna izolacja), przez co wiele gospodarstw domowych ma zużycie energii istotnie wyższe niż w innych typowych latach - wyjaśnia.

Autokonsumpcja energii i jej nadwyżki a praca sieci

Czy przy braku narzędzi zwiększających autokonsumpcję energii domu z fotowoltaiką  jest ryzyko negatywnego wpływ na sieć elektroenergetyczną? Ekspert wyjaśnia, że w miejscach gdzie sieci niskiego napięcia są nowe praktycznie nie ma takiego ryzyka. Z kolei w miejscach, gdzie występują stare sieci przy wysokim nasyceniu instalacjami fotowoltaicznymi pojawiają się problemy związane z nadmiernym wzrostem napięcia, a w konsekwencji okresowe wyłączenia instalacji. Przy czym, kluczową kwestią nie jest tu tylko zwiększenie autokonsumpcji, a ograniczenie pików produkcji. W konsekwencji zdecydowanie pozytywny wpływ ma autokonsumpcja przypadająca na szczyt dziennej mocy instalacji PV. Z kolei autokonsumpcja poza szczytem już tak pozytywnego wpływu nie będzie miała.Szymański dodaje, że decydenci wskazują, że ma temu służyć m.in. kolejna edycja Mój Prąd, która będzie rozszerzona o możliwość dofinansowania ładowarek do samochodów elektrycznych lub magazynów ciepła/chłodu.

Zobacz również