Współczynnik efektywności pompy ciepła COP jest to stosunek oddanej energii cieplnej do energii napędowej niezbędnej do pracy pompy (COP=moc grzewcza/moc elektryczna). Współczynnik efektywności zależy od różnicy temperatur pomiędzy dolnym a górnym źródłem ciepła – im mniejsza różnica tym efektywniej pracuje pompa.

Szerzej o problemie COP po uwzględnieniu pracy pompy głębinowej i o okresie zwrotu inwestycji z pompą ciepła – Adam Koniszewski, firma Glen Dimplex.
 

Pompy gruntowe i wodne charakteryzują się najwyższymi współczynnikiem COP, ale nikt nie mówi o tym, że aby tę wodę dostarczyć do pompy ciepła, musimy zamontować tam pompę głębinową. Pompa głębinowa ma znaczący pobór prądu. COP jest to zysk do nakładu i w przypadku samej pompy ciepła zyskiem jest energia cieplna a nakładem jest pobór energii elektrycznej do napędu sprężarki.
W pompach pracujących na wodach gruntowych należy również do nakładu doliczyć pobór energii elektrycznej przez pompę głębinową. W tym przypadku współczynnik COP nam spada.

Mówiąc więc o opłacalności pomp ciepła najpierw należy przeanalizować źródło ciepła jakie mamy do dyspozycji: gdy mamy dostęp do gruntu, stosujemy pompę gruntową, jeżeli do wód gruntowych to pompę wodną, a jeżeli nie dysponujemy ani wodami gruntowymi ani gruntem to rozważamy wtedy inwestycję w pompę powietrzną. Zanim zdecydujemy się na pompę powietrzną konieczna jest analiza innych dostępnych źródeł ciepła.
Jeżeli jako inne medium mamy gaz, ropę, czy olej opałowy to należy przeprowadzić analizę ekonomiczną takich rozwiązań i wybrać dla inwestora te najkorzystniejsze. Jeżeli inwestycję w powietrzną pompę ciepła porównamy do inwestycji w instalację na ropę, czy olej, to inwestycja w pompę zdecydowanie się opłaca. Jeżeli dysponujemy dostępem do gazu ziemnego, inwestycja w pompę ciepła jest mniej uzasadniona ekonomicznie, ponieważ koszty eksploatacyjne instalacji gazowej są bardzo niskie.

Porównując: cena energii elektrycznej sięga około 0,60 zł/ 1 kWh, a cena gazu ziemnego około 0,35 zł/1 kWh. Przy pompie powietrznej koszt ten wynosi około 0,20 zł/ 1 kWh, czyli nieco taniej, ale uwzględniając w tym koszty inwestycyjne, czasy zwrotu są bardzo długie, bo około 15 lat. Analogicznie porównując, pompy ciepła gruntowe mają okresy zwrotu krótsze od pomp powietrznych, a wynika to z wyższych i stałych w skali roku wartości COP.

Adam Koniszewski 
firma Glen Dimplex