Zgodnie z decyzją 22. Sesji Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej (COP22) w Marrakeszu w listopadzie 2016 roku, tegoroczny szczyt klimatyczny odbędzie się w Polsce.

Polska została wybrana do organizacji tego wydarzenia w ramach Grupy Europy Wschodniej (EEG).

COP24 odbędzie się w dniach 2-14 grudnia 2018 r.

O COP24

COP24 to nieformalna nazwa 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). UNFCCC jest „konwencją z Rio”. Jedną z trzech konwencji przyjętych na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. UNFCCC weszła w życie dnia 21 marca 1994 r. Dzisiaj niemalże wszystkie państwa są jej członkami. Kraje, które ratyfikowały konwencję, nazywane są Stronami Konwencji.

Ostatecznym celem organizowanego wydarzenia jest zapobieganie „niebezpiecznej” ingerencji człowieka w klimat. Konferencja Stron (COP) jest najwyższym organem Konwencji UNFCCC. Jej sesje odbywają się co roku. COP podejmuje decyzje niezbędne do zapewnienia skutecznego wykonania postanowień Konwencji oraz regularnie dokonuje przeglądu wykonania tych postanowień.

30 tysięcy osób w jednej sprawie w Katowicach!

Decyzją z Marrakeszu, po raz czwarty Polska będzie przewodniczyć Konferencji Stron. Trzeci raz w historii będzie gościć to wydarzenie. Poprzednie konferencje zorganizowane w Polsce to COP14 w 2008 r. w Poznaniu oraz COP19 w 2013 r. w Warszawie.

Wybór Katowic jako lokalizacji eventu to decyzja ONZ. Miejsce zostało rozstrzygnięte w dniu 1 czerwca 2017 r. w Tucznie na konferencji prasowej. Udział w niej brali prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska oraz Patricia Espinos, sekretarz wykonawcza UNFCCC.

W tegorocznej edycji wydarzenia wezmą udział delegaci z 200 państw, a także reprezentanci nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. Przygotowana jest długa lista VIP-ów, która ze względów bezpieczeństwa nie została ujawniona. Szacunkowa ilość uczestników Konferencji wg UNFCCC wynosi około 30 tysięcy osób.

“Bez Katowic nie ma Paryża”

Zasadniczym celem polskiej Prezydencji na COP24 jest przyjęcie decyzji zapewniającej pełne wdrożenie Porozumienia paryskiego (tzw. pakiet implementacyjny – Reguły Katowickie). Pakiet implementacyjny Porozumieniu paryskiemu ma wyznaczyć realną ścieżkę, którą każde z państw zdecyduje się podążać w zakresie intensyfikacji działań na rzecz ochrony klimatu.

Ambicją polskiej Prezydencji jest przyjęcie reguł i narzędzi, które stworzą rozwiązanie systemowe dla całego świata, zastępujące punktową dyskusję na temat fragmentarycznych celów, nie pozwalającą na całościowe podejście do wszystkich istotnych obszarów emisji, pochłaniania bilansującego emisje, środków wdrożenia oraz działań dostosowujących gospodarki do spodziewanych zmian w przyszłości.

Poza pakietem implementacyjnym, czyli Regułami Katowickimi, na COP24 odbędą się dwa istotne wydarzenia na poziomie ministerialnym. Jedno z nich, wyznaczające finansowe ramy dla ochrony klimatu będzie III Ministerialny Dialog na temat Finansowania Klimatycznego (zgodnie z decyzją 3/CP.19), poświęcony ocenie postępu w wypełnieniu zobowiązania państw rozwiniętych do zmobilizowania kwoty 100 mld USD rocznie do 2020 roku.

Drugim, mającym na celu wspólną refleksję nad tym, jak Strony mają razem osiągać cele Porozumienia paryskiego będzie Dialog Talanoa.

Źródło: cop24.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia