Coraz bliżej polskich projektów offshore wind. Kolejne badania środowiskowe w toku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polska spółka PGE Baltica przystąpiła do badań środowiskowych dla projektu Baltica 1 – morskiej farmy wiatrowej zlokalizowanej ok. 80 km od brzegu Bałtyku.

Badania przeprowadzi konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i firmy MEWO S.A. specjalizującej się w pomiarach podmorskich. Na podstawie wyników badań zostanie przygotowany raport środowiskowy. Konsorcjum będzie odpowiedzialne za pozyskanie dla projektu Baltica 1 decyzji środowiskowej wydawanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Badania środowiskowe pozwalają dokładnie rozpoznać naturalne zasoby morza – nie tylko pod względem geologii i wody, ale także pod kątem występujących na badanym obszarze organizmów – roślin, zwierząt zasiedlających dno morskie, ryb, ptaków i ssaków, w tym nietoperzy.

Wszystko po to, aby projektując budowę farmy wiatrowej, zminimalizować wpływ na środowisko naturalne zarówno podczas budowy, jak i późniejszej wieloletniej eksploatacji. Co istotne, oprócz obszaru farmy badaniom podlegać będzie także obszar morza i lądu, na którym powstanie infrastruktura przyłączeniowa morskiej farmy wiatrowej.

Dariusz Lociński, prezes zarządu PGE Baltica

Badania mają też przynieść odpowiedź na pytania o potencjalne ryzyka i ewentualne ograniczenia, z którymi trzeba się liczyć podczas projektowania, a następnie budowy morskiej farmy wiatrowej.

W maju 2022 roku inwestor rozpoczął dwuletnią kampanię pomiarów wietrzności. Projekt ma już pozwolenie lokalizacyjne i umowę przyłączeniową.

Morska farma wiatrowa Baltica 1

Baltica 1 jest jednym z trzech realizowanych obecnie przez PGE projektów na Morzu Bałtyckim. W latach 2026-2027 zostaną uruchomione projekty wiatrowe Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW. Projekty Baltica 2 i Baltica 3 realizowane są przez Grupę PGE i Ørsted. Pierwsza energia elektryczna z morskiej farmy wiatrowej Baltica 1 popłynie na początku 2030 roku.

Morska energetyka wiatrowa to strategiczny kierunek transformacji energetycznej wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne oraz stanowiący impuls do rozwoju gospodarczego Polski. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku wskazano, że moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej osiągnie w 2030 roku wartość 5,9 GW, natomiast w 2040 roku - 11 GW.

Źródło: PGE Baltica, gov.pl

Zobacz również