30 sierpnia w Katowicach Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uczestniczyła w otwarciu, pierwszego w kraju, biurowca wyposażonego w najnowocześniejszą w Europie energooszczędną technologię wytwarzającą łącznie ciepło, prąd i chłód z gazu ziemnego. Instalację zlokalizowano na dachu budynku.

Pozwala to znacznie ograniczyć straty przesyłu i zwiększyć efektywność wykorzystania paliwa pierwotnego. Przewidywane zużycie energii w budynku będzie dzięki temu o ok. 40-50 proc. niższe niż w typowych biurowcach klasy A, przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowników.  

Budowa obiektu trwała półtora roku. Kosztowała ok. 39 mln zł. Ponad 18 mln zł na ten cel pochodziło ze środków unijnych. Powierzchnia użytkowa obiektu to 7,8 tys. m kw. Przeprowadzone analizy wykazały, że całkowite oszczędności w eksploatacji budynku wyniosą łącznie ok. 48 proc, a okres zwrotu inwestycji powinny zamknąć się w czasie 4 do 6 lat.

Oddany do użytku budynek jest pierwszym z powstającego przy ulicy Konduktorskiej w Katowicach kompleksu Górnośląskiego Parku Przemysłowego, przewidującego zbudowanie czterech niskoenergetycznych obiektów.

Obecnie w Europie budynki tracą ok. 40% wykorzystywanej energii. Zużycie jej rośnie każdego roku wraz ze wzrostem poziomu życia związanego z powszechnym korzystaniem z ogrzewania i klimatyzacji.

Szacuje się, że zaniedbania w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie kosztują kraje członkowskie Unii ok. 270 mld euro rocznie. Dlatego dziś sprawa priorytetową stała się oszczędność energii, minimalizacja kosztów utrzymania obiektów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona powietrza. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy zobowiązała kraje członkowskie do budowy po 31 grudnia 2020 r. budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Większość nowych budynków w Austrii, Szwajcarii czy Niemczech już teraz ma charakter pasywny lub zeroenergetyczny.

W Polsce uchwalona w marcu 2011 r. ustawa o efektywności energetycznej przewiduje wzorcową rolę sektora publicznego w podnoszeniu efektywności energetycznej, co przyczyniło się do zainteresowania budownictwem energooszczędnym, szczególnie wśród instytucji użyteczności publicznej.

WFOŚiGW w Katowicach jako pierwsza w kraju instytucja finansów publicznych w ubiegłym roku uruchomił dwuletnią pilotażową bankową linię kredytową o nazwie „Dom energooszczędny’. Przeznaczona jest ona na dofinansowanie w postaci niskooprocentowanych kredytów kosztów budowy obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Środki Funduszu w wysokości do 2 milionów udostępnione zostały, wyłonionemu w przetargu, Bankowi Ochrony Środowiska w Katowicach i Częstochowie na uruchomienie dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarcza kredytów na dofinansowanie instalacji i urządzeń technologicznych służących budowie domów, których wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową będzie niższy od 60 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie. Kredytowanie wynosi do 90 proc. dla zakupu i montażu urządzeń niekonwencjonalnych: źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiennika gruntowego, a także – w zmiennej wysokości – dla instalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Do tej pory z tej oferty Funduszu skorzystało 13 beneficjentów wykorzystując 40 procent kwoty przewidzianej w pilotażowym programie.

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach