Realizacja polskiego offshore jest coraz bliższa realizacji! Przyczyni się do tego między innymi polsko-norweska współpraca. Equinor kupiła od Polenergii 50% akcji Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk I. Skąd pomysł na taki krok?

Współpraca Polenergii i Equinor

Wiosną ubiegłego roku, Polenergia i Equinor podpisały umowę, dzięki której norweska spółka stała się udziałowcem w projektach MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. Tak rozpoczęła się współpraca obu firm. Pod koniec 2018 roku Equinor postanowił rozszerzyć współpracę z polską spółką i zdecydował się nabyć udziały w trzecim projekcie tj. MFW Bałtyk I.

Łączna moc wspólnie realizowanych przez spółki projektów, wyniesie w sumie 3000 MW. Czym zajmie się norweski Equinor? Firma będzie odpowiedzialna za przygotowanie i poszczególne etapy budowy morskich farm, a w późniejszym etapie będzie ich operatorem.

Dlaczego Polenergia sprzedaje udziały offshore norweskiej firmie Equinor?

Zdaniem rzecznika Polenergia, taki zabieg to bardzo rozsądne podejście do wspólnego biznesu. Dzięki sprzedaży akcji, Equinor stanie się współodpowiedzialny za inwestycje. Rzecznik prasowy Polenergia w rozmowie z redakcją twierdzi, że dzięki takiemu partnerowi jak Equinor, polski offshore skorzysta z doświadczeń Norwegów, którzy mają duże zaplecze wiedzy i spore portfolio takich inwestycji. Norwegowie znają specyfikę dostaw i wiedzą jak realizować kolejne etapy budowy farm na morzu. Polenergia mając tak doświadczonego partnera jak Equinor zwiększy szanse na faktyczną realizację tych bardzo kosztownych inwestycji, a także na pozyskanie finansowania na ich realizację.

Pierwsze polskie farmy offshore

Polenergia jako pierwszy i do tej pory jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę morskich farm wiatrowych. Pierwsza z nich, dla morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III, została wydana w 2016 roku. Kolejna – dla Bałtyk Środkowy II w 2017 roku. Do obu projektów zostały już przeprowadzone wstępne badania geologiczne dna morskiego. Oprócz tego zrealizowano 2-letnią kampanię pomiarową wiatru przy użyciu systemu LIDAR.

Trzeci projekt MFW Bałtyk I ma ważne pozwolenie na lokalizację oraz uzyskane warunki przyłączenia od operatora systemów przesyłowych. To właśnie akcje tego projektu kupiło norweskie Equinor.

Kolejne plany

Kolejne plany Polenergii dotyczą dalszych prac nad morskimi farmami wiatrowymi. Kolejnym etapem realizacji MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Kluczowy będzie także wybór rozwiązań technologicznych, w tym tych dotyczących turbin wiatrowych. Jak twierdzi spółka, szybki rozwój offshore na świecie sprawia, że planowana moc pojedynczego wiatraka będzie znacznie przekraczać obecnie dostępne 10 MW jednostek wytwórczych. To pozwoli na zminimalizowanie wpływu inwestycji na środowisko.

Kiedy powstaną pierwsze farmy offshore?

Realny termin produkcji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych w Polsce to 2025 rok. Jednakże, aby było to możliwe, Polenergia oczekuje spełnienia dwóch warunków. Po
pierwsze w 2020 roku muszą zostać uchwalone i zrealizowane zmiany regulacyjne dotyczące dedykowanego morskim farmom wiatrowym wsparcia. Po drugie musi zostać wprowadzony szereg technicznych i operacyjnych usprawnień w przepisach związanych z procesem uzyskiwania pozwoleń i przygotowywania projektu do budowy.

Redakcja GLOBEnergia