CSIRE – trwają testy systemów. Pierwsze zakończone pozytywnie

CSIRE, czyli Centralny System Informacji o Rynku Energii, ma gromadzić i udostępniać dane na temat rynku energii. Informacje zgromadzone w systemie będą przetwarzane i wykorzystywane do takich zadań, jak na przykład zakup energii elektrycznej, rozliczanie jej konsumpcji i produkcji, zmiany taryfy. System ma zautomatyzować i ułatwić korzystanie z nowoczesnego systemu elektroenergetycznego zarówno odbiorcom, jak i producentom oraz dystrybutorom. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • CSIRE to system, który ma zrewolucjonizować podejście do energetyki w Polsce.
  • Operatorzy systemów dystrybucyjnych mogą dobrowolnie przeprowadzać testy współdziałania własnych systemów informatycznych z systemami CSIRE.
  • Według PSE uruchomienie CSIRE odbędzie się z początkiem lipca przyszłęgo roku. 

Uruchomienie CSIRE, planowane na 1 lipca 2025 roku, jest olbrzymim wyzwaniem technicznym i logistycznym nie tylko dla PSE, które pełnić będzie funkcję OIRE (Operatora Informacji Rynku Energii), ale też dla dystrybutorów energii. Już teraz odbywają się testy systemu. Kilka dni temu na stronie PSE pojawił się komunikat o przeprowadzonych z sukcesem testach przyłączenia systemów informatycznych Energa-Operator do CSIRE. Co to oznacza? Jakie kroki są jeszcze konieczne, przed uruchomieniem systemu?

Przeprowadzone testy

Testy pozwoliły pozytywnie zweryfikować rozwiązanie informatyczne, przygotowane po stronie Energa-Operator, odpowiedzialne za realizację wymiany informacji z CSIRE zgodnie z protokołem AS4” – mówi redakcji Grzegorz Baran, przedstawiciel spółki Energa-Operator.

W czasie testów systemu zweryfikowano możliwość poprawnego przyłączenia systemów informatycznych operatora sieci do CSIRE. Przyłączenie odbywa się zgodnie z protokołem AS4. Standard ten opisuje przesyłanie komunikatów w sposób bezpieczny i niezawodny z wykorzystaniem publicznej sieci internetowej. 

Protokół ten bazuje na powszechnie znanych i sprawdzonych rozwiązaniach, takich jak protokoły HTTP, TLS, SOAP oraz usługach sieciowych (web service). Reprezentuje otwarty standard wymiany danych typu B2B opisany w specyfikacji OASIS ebMS 3.0. – informuje Energa. 

Elastyczność systemu jest zapewniona dzięki zastosowaniu różnych typów komunikatów. Przesyła się je na przykład w formie plików binarnych, XML lub 6 JSON. Z wykorzystanego w komunikacji z CSIRE protokołu korzystają już teraz różne podmioty, na przykład w ramach unijnego rynku gazu, czy w sektorze komercyjnym.

Testy nie dotyczyły poszczególnych systemów informatycznych Spółki, ale rozwiązania, które ma umożliwić ich przyłączanie i wymianę informacji z CSIRE” – podsumowuje dla redakcji przedstawiciel spółki dystrybucyjnej.

Czy CSIRE jest gotowe?

Przeprowadzone testy to nieobowiązkowy element planu wprowadzenia CSIRE. Nie jest to też ostateczny krok, który trzeba poczynić przed startem CSIRE w lipcu przyszłego roku. Są jeszcze inne elementy, o które trzeba zadbać, zarówno ze strony operatorów sieci, jak i OIRE.

Niezbędne jest jeszcze m.in. przygotowanie zmian w procesach i funkcjonalnościach samych systemów informatycznych” – mówi przedstawiciel Energa-Operator. 

CSIRE

Dane w Centralnym Systemie Informacji o Rynku Energii będą pochodziły między innymi z liczników zdalnego odczytu, które sukcesywnie montowane są w domach odbiorców przez operatorów systemu dystrybucyjnego. Dzięki CSIRE ma być możliwe bezpieczne, płynne i łatwe działanie na rynku energii. CSIRE jest ważnym elementem w dyskusji o rozwoju energetyki rozproszonej i cyfryzacji systemu elektroenergetycznego, a co za tym idzie elastycznego podejścia do popytu na energię i możliwości wytwórczych. Dzięki CSIRE można będzie również realizować taryfy dynamiczne, rozliczanie godzinowe w net-billingu i ideę prosumenta wirtualnego. Zintegrowany system niesie ze sobą wiele możliwości, ale wymaga również zdyscyplinowanego podejścia do kwestii bezpieczeństwa danych. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie testów i weryfikacja poprawności działania kanałów komunikacji.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia