Od 2015 roku obowiązek podawania klasyfikacji efektywności energetycznej zostanie rozszerzony o urządzenia grzewcze, takie jak kotły, podgrzewacze c.w.u. i zasobniki oraz kompletne instalacje.

Już od 26 września 2015 roku dystrybutorzy i instalatorzy, którzy sprzedają ww. produkty, będą musieli informować swoich klientów o efektywności energetycznej, poprzez etykietowanie oferowanych urządzeń.
Podstawą etykietowania są dyrektywy i rozporządzenia UE, a przede wszystkim dyrektywa w sprawie wskazywania zużycia energii przez etykietowanie 2010/30/UE. Dyrektywa ta, nakłada obowiązek umieszczania na produktach etykiet określających klasę energetyczną. Etykiety powinny w przejrzysty sposób informować o oczekiwanym zużyciu energii przez dane urządzenie.
 
Kolejne Rozporządzenia Komisji UE informują dodatkowo:
  • 811/2013 o etykietach efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych, w tym wielofunkcyjnych i zestawów; obejmuje ono olejowe i gazowe kotły grzewcze do 70 kW, pompy ciepła i moduły kogeneracyjne oraz zestawy z kolektorami słonecznymi i regulatorami
  • 812/2013 o etykietach efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności do 500 litrów i zestawów zawierających podgrzewacze wody i kolektory słoneczne.
Produkty techniki grzewczej, wprowadzone do obrotu, przez producenta lub jego dostawcę, przed 26 września 2015 i w związku z tym nie posiadające oznaczenia klasy efektywności energetycznej, będzie można dalej sprzedawać, instalować i uruchamiać także po tym terminie. Gwarantuje to dystrybutorom i instalatorom możliwość sprzedawania i instalowania produktów nabytych przed oznaczonym dniem lub znajdujących się już na magazynie.
Całkiem bez etykiety pozostają systemy wentylacji mieszkań i kotły biomasowe.
Konieczne przy tym rozporządzenia są obecnie opracowywane przez specjalistów Komisji Europejskiej. Oznakowanie efektywności energetycznej dla tych produktów będzie wprowadzone prawdopodobnie dopiero od roku 2016 lub 2017. Bez etykiet pozostają zasadniczo produkty techniki solarnej, jak kolektory i solarne grupy pompowe. Ponieważ termiczne urządzenia solarne stosowane są z reguły tylko w połączeniu z innymi źródłami ciepła, to rozporządzenia UE przewidują dla nich tylko karty produktu, służące do zdefiniowania etykiety kompletnego zestawu urządzeń.


Cały Poradnik dotycący etykiet ErP dostępny tutaj: http://www.viessmann.pl/pl/ErP.html


Źródło: Viessmann