Trzecia edycja i prognozowana duża popularność programu

W Mój Prąd 3.0 beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej, które były wcześniej zapowiadane przez decydentów. Kwota alokacji w programie Mój Prąd na lata 2021-2023 dla bezzwrotnych form dofinansowania sięga poziomu 534 mln zł. Nabór wniosków przewidywany jest od 1.07 do 22.12.2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Okres kwalifikowalności kosztów wyznaczono od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r. Tym razem dofinansowanie wynosi jedynie do 3 tys. zł.

Eksperci i komentatorzy wskazywali wielokrotnie, że spodziewana jest duża aktywność beneficjentów i popularności programu. Wielu inwestorów najprawdopodobniej przesunie decyzję o inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną z np. 2022 roku na 2021 roku. Ma na to wpływ propozycja zmiany systemu prosumenckiego, która likwiduje system opustów. O zwiększonej już liczbie składanych obecnie wniosków poinformował NFOŚiGW.

– Z uwagi na znacznie zwiększoną liczbę składanych obecnie wniosków szacowany czas potwierdzenia przyjęcia wniosku w Funduszu może ulec wydłużeniu nawet do kilku dni. Po ustabilizowaniu liczby składanych wniosków czas przyjęcia wróci do normy. Wszystkie prawidłowo złożone wnioski zostaną pobrane i obsłużone. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o cierpliwość. Prosimy sprawdzać status wniosku w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie – informuje NFOŚiGW w lipcowym komunikacie

Program Mój Prąd

Program Mój Prąd był pierwszym etapem budowania świadomości prosumenckiej w ramach szerszego planu rozwoju energetyki rozproszonej. Zdaniem przedstawicieli resortu klimatu i środowiska było to oswojenie Polaków z tematem fotowoltaiki, zwiększenie liczby mikroinstalacji fotowoltaicznych i zachęcenie polskich gospodarstw domowych – szczególnie tych znajdujących się na terenach słabiej zurbanizowanych – do produkcji własnej energii.

Program spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem indywidualnych użytkowników, potwierdzonym rekordową liczbą 266 tysięcy złożonych wniosków. 211 tys. z nich już uzyskało finansowanie, przekładające się na wsparcie z NFOŚiGW sięgające 1,08 mld zł oraz redukcję CO2 o 967 174 400 kg/rok.

Kolejnym etapem planu było włączenie fotowoltaiki do innego, dużego programu NFOŚiGW – Czystego Powietrza. Panele fotowoltaiczne są w nim kolejnym krokiem po wymianie tzw. „kopciucha” w kierunku optymalizacji efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, a jednocześnie zwiększają opłacalność ekonomiczną wykonanych instalacji, opartych także na OZE.

Według zapowiedzi w 2022 roku ruszy czwarta edycja programu Mój Prąd. NFOŚiGW będzie nadal oferować dotacje do zakupu paneli PV, ale będą one powiązane z komponentami motywującymi prosumenta do autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej, czyli inteligentnym systemem zarządzania energią, ładowarką do samochodu, magazynem ciepła i chłodu, a być może także indywidualnym magazynem energii.

Redakcja GLOBEnergia