Zjednoczona branża PV w Polsce mówi jednym głosem w Departamencie Energii Odnawialnej
 
 
Reprezentanci Porozumienia Branży Fotowoltaicznej w Polsce (od lewej): Bogdan Szymański- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV; Dr inż. Stanisław M. Pietruszko- Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Przewodniczący Reprezentantów; Jakub Charaszkiewicz- Członek Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej; Mariusz Potocki- Członek KIGEIT.
 

 
W efekcie zawiązania szerokiego porozumienia firm oraz organizacji z branży PV na spotkaniu w Departamencie Energii Odnawialnej 04 kwietnia 2016 r. pojawiła się po raz pierwszy tak szeroka reprezentacja branży. 
Na podstawie wymiany poglądów z Dyrektorem Departamentu panem Andrzejem Kaźmierskim odniesiono wrażenie, że Ministerstwo jest otwarte na dialog z branżą. Z dużym zrozumieniem przyjmowane były postulaty w sprawach technicznych i naprawczych ustawy, z kolei punktem sporu zapewne będzie finalny kształt systemu wsparcia.
Bardzo pozytywną informacją jest zapowiedź Ministerstwa w zakresie:
 
–  rozszerzenia definicji prosumenta o każdego konsumenta energii, 
–  definicja mini źródła energii odnawialnej, 
–  wyeliminowanie kwartalnego obowiązku sprawozdawczego dla prosumentów 
–  rozważenie wprowadzenie trybu odwoławczego w przypadku opieszałości OSD w przyłączeniu mikroinstalacji. 
 
Punktem sporu ze stroną rządową z pewnością pozostanie system wsparcia, w zakresie którego porozumienie branży fotowoltaicznej w Polsce proponuje net- metering 1:1 oraz utrzymanie taryf gwarantowanych zgodnie z zapisami ustawy o OZE.
 
Z kolei wyjściową pozycją Ministerstwa jest net- metering w postaci:
– 1:0,7 dla instalacji do 7 kWp, 
– 1:0,5 dla instalacji 7-40 kWp
– 1:0,35 dla instalacji z dotacją
 
W tym miejscu należy zaznaczyć, że bez projektu ustawy są to jedynie deklaracje i propozycje Ministerstwa, które jednak jasno pokazują kierunek zmian.
 
 
Jak komentują reprezentanci Porozumienia w momencie pojawiania się projektu nowelizacji ustawy i oficjalnych konsultacji czeka nas trudna batalia o system wsparcia dla fotowoltaiki tak, aby zachować ekonomiczne podstawy funkcjonowania branży. Z tego względu każda firma popierająca stanowisko Porozumienia proszona jest o przystąpienie do Porozumienia poprzez informację mailową do sekretarza Porozumienia pana Pawła Czaus pawel.czaus@pses.org.pl
 
Źródło: SBF POLSKA PV