Część z nas jest skłonna płacić więcej za prąd, gdyby środki były inwestowane w OZE

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS zrealizował badania opinii publicznej, z których wynika, że trzech na czterech ankietowanych jest przekonanych, że działania pojedynczego człowieka mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Tylko 75 proc. respondentów uważa, że takie aktywności jak oszczędzanie energii elektrycznej mają pozytywny wpływ na środowisko. Niemal połowa ankietowanych przyznała, że byłaby skłonna płacić więcej za prąd wiedząc, że środki uzyskane w drodze podwyżek zostaną zainwestowane w zieloną energię

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polacy mają świadomość swojego wpływu na zmniejszenie zmian klimatu - wynika z najnowszych badań, które zostały przeprowadzone w dniach 3-5 stycznia 2022 roku na próbie 1000 respondentów. Badania miały na celu zbadanie przekonań na temat klimatu i ochrony środowiska.

Trzech na czterech badanych jest przekonanych, że działania pojedynczego człowieka mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne. 87 proc. badanych przyznało, że za zmiany klimatu odpowiedzialny jest przede wszystkim człowiek, przeciwnego zdania było zaledwie 7 proc. Zdecydowana większość (82 proc.) zadeklarowała, że przykłada dużą wagę do troski o środowisko naturalne. Z tym stwierdzeniem nie zgodziło się jedynie 6 proc. badanych.

Nie wszyscy są przekonani o korzyściach ekologicznych oszczędzania energii

Jak czytamy w wynikach badań, 75 proc. respondentów uważa, że działania pojedynczego człowieka, takie jak np. oszczędzanie energii elektrycznej, mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne i zmniejszenie zmian klimatu. Jest to zły wynik w dobie starań na rzecz wzrostu efektywności energetycznej tkanki budowlanej w Polsce i UE. 

13 proc. badanych nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 12 proc. nie miało zdania. Najchętniej zgadzały się z nim osoby młode (ok. 80 proc. wśród osób do 49. roku życia), a najrzadziej osoby w średnim wieku – tylko 56 proc. twierdzących odpowiedzi w grupie 50-59 lat. Potencjalny wpływ swoich działań na powstrzymanie zmian klimatu widzą częściej osoby z wyższym wykształceniem (83 proc. wskazań) i mieszkańcy wielkich miast (84 proc. pozytywnych odpowiedzi).

Polacy chcą dbać o środowiska, ale bardziej motywują koszty

Na GLOBEnergia.pl informowaliśmy o podobnych badaniach, gdzie 82 proc. respondentów deklarowało, że przywiązuje dużą wagę do oszczędzania energii elektrycznej. 47 proc. badanych zdecydowanie określa siebie jako osoby oszczędzające energię elektryczną. Niewielu mniej (45 proc.) na to pytanie odpowiada „raczej tak”. Dla 84 proc. Polaków motywacją do ograniczania zużycia prądu są koszty energii elektrycznej, a dla 80 proc. troska o środowisko naturalne.

W najnowszych badaniach IBRIS 92 proc. badanych oszczędza energię elektryczną, a troska o środowisko naturalne jest najistotniejszym obok kosztów czynnikiem motywującym. Jednocześnie ankietowani korzystają z tych sposobów na redukcję zużycia energii elektrycznej, które nie wpływają na komfort ich życia – wyłącznie światła przy opuszczaniu pomieszczenia czy racjonalne korzystanie z lodówki, pralki i zmywarki. Wielu zadeklarowało również używanie żarówek energooszczędnych i zwracanie uwagi na klasę energetyczną kupowanych sprzętów.

Jesteśmy skłonni płacić więcej na prąd, gdy środki były inwestowane w OZE

Niemal połowa ankietowanych przyznała, że byłaby skłonna płacić więcej za prąd wiedząc, że środki uzyskane w drodze podwyżek zostaną zainwestowane w zieloną energię - informuje IBRIS. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 46 proc. respondentów. Niewielu mniej (41 proc.) jest skłonnych płacić więcej za energię wytworzoną w OZE. Na oba pytania twierdząco odpowiadały najczęściej osoby z wyższym wykształceniem (odpowiednio 58 proc. i 54 proc. pozytywnych wskazań), mieszkające w dużych miastach (63 proc. i 57 proc. pozytywnych odpowiedzi), deklarujące duże zainteresowanie tematyką zmian klimatu (60 proc. i 53 proc. twierdzących odpowiedzi).

Źródło: Polski Komitet Energii Elektrycznej

Zobacz również