Częstochowa poprawia efektywność energetyczną

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1401 czestochowa

Europejscy samorządowcy podejmują ostatnio wiele działań w zakresie wdrażania dobrych praktyk i regulacji dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej w środowisku domowym, przemysłowym, transporcie oraz  w przestrzeni publicznej.

Dotyczy to również Częstochowy, która dzięki wsparciu swego prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka aktywnie przekształca się w ośrodek efektywny energetycznie.

Miasto dołączyło do projektu „Green IT Network Europe” realizowanego w ramach Interreg IVC, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem rozwiązań ICT.
– Istnieje wiele motywacji, które mogą skłaniać do poprawy  efektywności  energetycznej.  Częstochowa w ostatnim czasie stała się liderem w kraju pod tym względem. Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji i przyczynia się do oszczędności w wydatkach konsumentów. Służy też ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, co w efekcie przynosi także inne korzyści, np. poprawę zdrowia publicznego i ograniczenie wydatków zdrowotnych – podkreśla prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

Efektywność energetyczna to kwestia o charakterze globalnym. Między innymi dlatego głównym celem projektu, prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., jest wspieranie się przez 10 organizacji partnerskich (z: Barcelony, Rzymu, Amsterdamu, Manchesteru, Katanii, Rygi, Lundu, Valletty, Kranji) w dążeniu do stworzenia systemu zasad oraz wytycznych odnoszących się do zrównoważonej polityki energetycznej. Wypracowane wytyczne i rekomendacje pomogą władzom Częstochowy uczynić ją liderem na skalę europejską w zakresie efektywności energetycznej.

Efektem projektu jest stworzenie bazy dobrych praktyk, dostępnych w Internecie (www.greenitnet.com), zawierającej pomysły zmian służących podniesieniu efektywności energetycznej w sektorze przemysłowym, transporcie, w gospodarstwach domowych oraz w budynkach użyteczności publicznej z wykorzystaniem rozwiązań ICT. Komisja Europejska apeluje do krajów UE o stosowanie rozwiązań opartych na ICT poprawiających efektywność energetyczną. Według Brukseli inteligentne sieci oraz inteligentne systemy pomiarowe mogą zwiększyć wydajność produkcji i skuteczność kontroli energii oraz usprawnić jej dystrybucję i zużycie. Uzyskanie informacji na temat bieżącego zużycia energii służy optymalizacji zarządzania nią. Koniecznym jest zebranie danych o głównych odbiorcach energii w zakładzie i analiza ich wpływu na całkowite jej zużycie. Ważna jest instalacja urządzeń pomiarowych  i systemu monitoringu.

Jednym z przykładów wykorzystania rozwiązań ICT jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o., która wykorzystuje aplikację Energia®3 firmy Numeron Sp. z o.o. oszczędzając energię potrzebną na wytworzenie jednego produktu  o 15% (w okresie 2008–2012). Aplikacja ta pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści biznesowych. Wśród najważniejszych wymienić można chociażby poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach z zastosowaniem technologii ICT oraz podniesienie jakości decyzyjnej pracowników zaangażowanych bezpośrednio w proces zakupu energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa. Istotna jest także możliwość weryfikacji wolumenu zakupionej energii elektrycznej z faktycznym zużyciem dla konkretnych okresów rozliczeniowych sumarycznie lub z rozbiciem na poszczególne przyłącza. To z kolei przekłada się na obniżenie comiesięcznych kosztów zużycia energii elektrycznej przez wyeliminowanie opłat karnych związanych z przekroczeniami mocy umownej (zamówionej) na przyłączu oraz na oszczędność środków dzięki zwiększeniu wydajności pracy pracowników, którzy wspomagani odpowiednimi narzędziami informatycznymi są w stanie wykonać większy zakres zadań w tym samym składzie osobowym. Nie bez znaczenia pozostaje także możliwość rozliczania i fakturowania energii elektrycznej oraz innych mediów zużywanych przez pododbiorców (podnajemców) w oparciu o własne taryfy i stawki.
Monika Bednarek, Marcin Kozak
ARR w Częstochowie S.A.