Towarowa Giełda Energii uruchomiła Rejestr Gwarancji Pochodzenia 3 listopada 2014 r. W Rejestrze odbywa się obrót polskimi gwarancjami pochodzenia, które są dokumentami potwierdzającymi odbiorcy końcowemu źródło pochodzenia wytworzonej w nim określonej ilości energii elektrycznej.

Gwarancja pochodzenia – co to jest?

Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mają one na celu określenie odbiorcy końcowemu rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna. W związku z tym, że niemożliwe jest oznaczenie samej energii, stworzono system dokumentów (gwarancji), które powstają wraz z jej produkcją. Systemem gwarancji pochodzenia objęte są jedynie odnawialne źródła energii (OZE).

Gwarancja pochodzenia wydawana jest przez Urząd Regulacji Energetyki na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w OZE. Następnie w formie elektronicznej przekazywana jest do RGP, przy czym po upływie tego okresu gwarancja wygasa i podlega wykreśleniu z Rejestru. Dokument posiada indywidualny numer oraz datę ważności. W przeciwieństwie do świadectw pochodzenia, gwarancje nie są towarem giełdowym, zaś obrót nimi odbywa się bezpośrednio w Rejestrze.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia prowadzony przez Towarowa Giełdę Energii umożliwia:

  • wytwórcom: wczytanie gwarancji pochodzenia na ich konta
  • brokerom: pośredniczenie w sprzedaży/zakupie gwarancji pochodzenia
  • odbiorcom końcowym: przekazanie im gwarancji pochodzenia

Rejestr Gwarancji Pochodzenia skupia obecnie 423 użytkowników. Łączny wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia od początku istnienia Rejestru wynosi 14,57 TWh, natomiast do odbiorcy końcowego przekazano 11,44 TWh gwarancji.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia obok Rejestru Świadectw Pochodzenia jest jedną z kluczowych linii biznesowych TGE. Zależy nam zarówno na jego rozwoju, jak i szerszej promocji krajowych gwarancji za granicą. Dlatego aktualnie uczestniczymy w pracach nad nowelizacją ustawy o OZE, mających na celu dołączenie Polski do AIB (Association of Issuing Bodies) oraz akceptację polskich gwarancji na rynku europejskim – powiedział Piotr Listwoń, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych TGE.

Październikowy rekord!

Październik br. był miesiącem rekordowym pod względem wolumenu obrotu gwarancjami pochodzenia, który wyniósł 3,76 TWh. Dla porównania rok 2017 zakończył się wynikiem 2,55 TWh.

W pierwszym roku działania Rejestru wolumen obrotu gwarancjami wyniósł jedynie niewiele ponad 0,11 TWh, aby już w kolejnym (od listopada 2015 r. do października 2016 r.) osiągnąć poziom 0,88 TWh. W okresie od listopada 2016 r. do października 2017 r. odnotowano transakcje o wolumenie 1,46 TWh.

Ostatnie 12 miesięcy przyniosło aż ośmiokrotny wzrost wolumenu rok do roku, tj. do poziomu 12,10 TWh, co stanowi 72% rocznej produkcji w OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Miesięczne ceny gwarancji mieściły się w roku 2018 w przedziale od 0,36 zł/MWh (cena minimalna w styczniu) do 0,55 zł/MWh (cena maksymalna w maju). W październiku br. cena gwarancji wyniosła 0,41 zł/MWh.

Źródło: TGE

Redakcja GLOBEnergia