Przez Europę przetacza się właśnie gorąca dyskusja, której finalnym efektem będzie przygotowanie nowej strategii KE nt. polityki przemysłowej. Unijna agenda w tym zakresie ma być tworzona jesienią. Na początku 2019 r. swoje stanowisko w tej sprawie opublikowały Francja i Niemcy. Kolejnym krajem była Polska.

Nowa Komisja Europejska ma trudne zadanie. Jednym z projektów, w których Unia może stać się światowym liderem, jest rozwój i produkcja baterii. Polska intensywnie zabiega o włączenie się w tę strategię i zadanie. Zdaniem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, dzięki takim inicjatywom Europa ma szansę stawić czoła zjawiskom takim jak brexit i wyzwaniom klimatycznym. Minister ma również ambitny plan dla polski a w zasadzie dla polskich przedsiębiorstw.

Polski rząd opowiada się za nowym schematem pomocy publicznej. Chodzi o szersze wykorzystanie instrumentu IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Ma on wspierać europejski przemysł w konkretnym obszarze, w którym wyraźnie pozostaje w tyle w porównaniu z przemysłem globalnym. IPCEI to jeden z ważniejszych instrumentów, za pomocą których Komisja Europejska wspiera European Battery Alliance (EBA).

O co chodzi w European Battery Allience (EBA)?

Celem EBA jest połączenie wysiłków europejskich państw oraz firm na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu we wszystkich obszarach łańcucha wartości związanego z produkcją baterii (surowce, materiały, ogniwa, baterie, recykling).
Szacuje się, że wartość tego rynku w Europie w 2025 r. osiągnie min. 250 mld euro. Polska uczestniczy w tej inicjatywie Komisji Europejskiej dzięki staraniom Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Minister Jadwiga Emilewicz współpracuje w tym obszarze m.in. ze swoimi odpowiednikami w Niemczech, ministrem gospodarki i energii Peterem Altmaierem, oraz Francji, ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Maire’em.

Polskie przedsiębiorstwa – nasza siłą jest recykling?

– Strona polska po formalnym naborze zgłosiła cztery przedsiębiorstwa, które mogłyby uczestniczyć w tym projekcie. Rozmowy w tej sprawie cały czas trwają i znajdują się na zaawansowanym etapie – informuje Jadwiga Emilewicz.

Celem MPiT jest wpisanie się polskich przedsiębiorców w pełen łańcuch wartości cyklu życia baterii, zgodnie z ideą ekonomii obiegu zamkniętego.

– Naszą przewagą konkurencyjną we wspomnianym łańcuchu jest recykling– zaznacza szefowa MPiT.

Według niej Polska posiada istotny potencjał B+R w obszarze komponentów ogniw, technologii opracowania ogniw elektrycznych i recyklingu baterii i jest gotowa do podjęcia ścisłej współpracy z europejskimi partnerami naukowymi i przemysłowymi.

Na niedawno zakończonym Szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu (3-5 lipca br.) z inicjatywy minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz doszło do spotkania z udziałem ministrów: Petera Altmaiera oraz Bruno Le Maire’a. Jego efektem było przedstawienie i podpisanie wspólnego stanowiska Francji, Niemiec i Polski w sprawie polityki konkurencji Unii Europejskiej. Ministrowie zachęcają w nim nową Komisję Europejską do modernizacji przepisów dot. zasad koncentracji czy też do wzmocnienia współpracy w obszarze joint ventures. W tym kontekście podtrzymali również chęć współpracy w ramach inicjatywy European Battery Alliance.

Już wcześniej, w marcu br., podczas Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego w Berlinie, we wspólnej deklaracji ministrowie Emilewicz i Altmaier wezwali UE do przyjęcia ambitnej, długoterminowej strategii przemysłowej, dostosowanej do wyzwań globalnej konkurencji. Taka strategia – uwzględniająca wyzwania rewolucji cyfrowej zmieniającej zasady pracy i produkcji – powinna być priorytetem nowej Komisji Europejskiej.

Wspomniane priorytety muszą być realizowane z uwzględnieniem realiów budżetowych oraz globalnej konkurencji. Podkreślono też konieczność wsparcia rozwoju europejskich technologii w kluczowych sektorach przyszłości.

Można odnieść wrażenie, że to o czym rozmawia się na szczytach zainteresowanych inicjatywą Państw to na razie tylko plany i budowanie strategii, ale przecież od tego powinno się zaczynać! Trzymamy kciuki za polski pierwiastek w tym projekcie!

Opracowano na podstawie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Redakcja GLOBEnergia