Globalna ekonomia podlega obecnie istotnym zmianom, a Czwarta Rewolucja Przemysłowa nadchodzi w sposób nieuchronny.

 
Natychmiastowa adaptacja jest kluczowa w sytuacji, gdy zwiększa się ilość działających globalnie korporacji, które muszą stawić czoła nowym regulacjom prawnym oraz  wyzwaniom środowiskowym. 
Zmiany klimatyczne stanowią nie tylko problem środowiskowy, lecz także destrukcyjny czynnik zmieniający biznes, ustanawiający nowe wymagania wobec rozwoju nieopierającym się w przeważającej mierze na węglu. 
 
Nowością w tym  wszystkim jest szereg możliwości jakie oferuje współczesna ekonomia w odpowiedzi na zaistniałe problemy.
Zrównoważony rozwój jest transformującym ekonomicznym katalizatorem, który szczęśliwie współgra z naszymi fundamentalnymi potrzebami. Chodzi tu o "zrównoważony  wzrost" , przez który rozumie się zwiększenie dobrobytu przy jednoczesnej poprawie warunków środowiskowych i społecznych.
 
Dlaczego ten "zrównoważony rozwój" jest tak bardzo istotny? Odpowiedź brzmi- ponieważ największe siły ekonomiczne orientując się na niego, zyskują znacznie lepsze wyniki. Oto 5 czynników, na których się koncentrują:
 
1. Klienci
Klienci coraz częściej uwzględniają zrównoważony rozwój podczas dokonywania decyzji zakupu. W obszarze biznesu dla biznesu najwięksi gracze wymagają jawności związanej z redukcją gazów cieplarnianych, dywersyfikacji, kodeksu pracy i antykorupcji. Ze strony konsumenta, jawność i przekazywanie informacji są ważne, ze względu na możliwość podejmowania przemyślanych decyzji, związanych  z kupnem produktów, które są mniej szkodliwe dla środowiska.
 
2. Regulacje
W ostatnim czasie wyłaniają się i rosną w siłę nowe procedury regulacyjne dotyczące węgla, dywersyfikacji i wielu innych czynników powiązanych ze zrównoważonym rozwojem. Przykładem jest nowy wymóg europejski, zakładający konieczność tworzenia raportów przez korporacje odnośnie ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem w trakcie prowadzenia konkretnych działalności. Tego rodzaju regulacje i schematy postępowania umożliwią rozwój nieszkodzący społeczeństwu i środowisku oraz wyzwolą strumień innowacji i stworzą nowy potencjał dla ogólnego dobrobytu.
 
3. Inwestorzy
Inwestorzy coraz częściej poszukują ofert bardziej przyjaznych  środowiskowo i społecznie. Zauważa się wzrastający trend, dotyczący wykorzystania strategii uwzględniających ekorozwój. Nowatorskie modele biznesowe stworzą możliwości dla nowych adeptów na rynku, a także dla "starych graczy", którzy będą mogli się dostosować do nowych warunków i prosperować. To gruntowna zmiana zasad. 
 
4. Nowa energia
Infrastruktura związana z "nową energią" rozwija się w szybkim tempie. Na szczycie klimatycznym COP 21 szczególną uwagę poświęcono odnawialnym źródłom energii, będącym ogromną szansą dla ekonomicznego wzrostu. Celem jest rozwijający się świat z powszechnie dostępną, tanią i odnawialną energią oraz ogromna globalna "ekonomiczna elektrownia" z kapitałem ludzkim niehamowanym codziennymi zmaganiami i walką o przetrwanie.
 
5. Wartości
Dzięki wszystkim tym działaniom zmierzającym do wdrożenia zrównoważonego wzrostu, znajdujemy wspólny język, łączący różne kultury, religie, a nawet odmienne poglądy polityczne. Tworzy się przestrzeń, w obrębie której innowatorzy, inwestorzy i konsumenci mogą wzrastać, gdzie możemy prosperować i odnaleźć globalny dostatek.
 
Źródło: greenbiz.com