Czwarty nabór w programie Mój Prąd ruszy w pierwszym kwartale 2022 roku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Trzeci nabór w programie Mój Prąd rozpoczął się 1 lipca 2021 roku. Był to długo oczekiwany przez Polaków program, którzy w ostatnich latach postawili na inwestycje w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Tym razem dotacje były mniejsze i wynosiły do 3 tys. zł. Budżet w wysokości 534 mln zł został wyczerpany w zaledwie 3 miesiące. Proces rozpatrywania 175 tys. wniosków zakończy się w II połowie 2022 roku – informował nas NFOŚiGW.

Przedstawiciele wielokrotnie zapowiadali także uruchomienie programu Mój Prąd 4.0, czyli czwartej edycji. Start programu będzie uzależniony m.in. od prowadzonych obecnie regulacji dotyczących zmiany systemu wsparcia prosumentów (system opustów). Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska w odpowiedzi na interpelację poinformował, że kolejna edycja popularnego w Polsce programu pozwoli na „wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej”. Nabór umożliwi odchodzenie od wykorzystywania sieci elektroenergetycznej jako „magazynu energii”, na rzecz magazynowania wytworzonej energii bezpośrednio u prosumenta.

Główne cele programu

Zyska wymienia główne cele programu. Pierwszym z nich jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych i wzrost udziału OZE w miksie energetycznym. Ponadto program ma umożliwić magazynowanie energii z PV w indywidualnych magazynach energii, zwiększyć efektywność zarządzania wyprodukowaną energią elektryczną, umożliwić rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych. Ostatnim celem jest wsparcie efektywnego zarządzania energią w gospodarstwie domowym wyposażonym w mikroinstalację fotowoltaiczną.

NFOŚiGW prowadzi obecnie prace nad rozszerzeniem programu Mój Prąd o kolejne urządzenia. Chodzi między innymi o wcześniej zapowiadany system zarządzania energią w domu, o którym pisaliśmy TUTAJ, ale także o punkty ładowania samochodów elektrycznych oraz magazyny energii elektrycznej.

- Nowa odsłona programu pozwoli na dalszy wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych. Przełoży się to nie tylko na wzrost oszczędności prosumentów, ale również na korzyści dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2 – wyjaśnia Zyska.

Czytamy w odpowiedzi, że intensywność wsparcia w programie będzie uzależnionaod zakresu wniosku o dofinansowanie. Premiowany będzie przede wszystkim zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (PV) z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej.

- Planowany termin uruchomienia kolejnej edycji programu przewidziany jest na I kwartał 2022 roku - informuje wiceminister i podkreśla, że założenia mogą jeszcze ulec zmianie w toku prac nad programem.

Patrycja Rapacka / Źródło: Sejm

Zobacz również