Czy 15 lat systemu opustów to mit? Sprawdzamy!

Trwająca od czerwca 2021 roku batalia o system rozliczania prosumentów sprawiła, że wokół prawa do rozliczania się w ramach tzw. opustów wyrosło wiele mitów. W ostatnim czasie wśród zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej krąży informacja, że w przypadku nowych instalacji (przyłączonych do 31 marca 2022) opust ma przysługiwać na nie 15, a 13 lat. Jak jest w rzeczywistości?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Zmiana systemu rozliczeń prosumentów

Zgodnie z obowiązującą wersją ustawy OZE nowy system rozliczeń prosumentów, będzie wdrażany w trzech etapach: 1 kwietnia 2022 roku, 1 lipca 2022 roku i 1 lipca 2024 roku. Etapy te wyjaśniliśmy w przewodniku dotyczącym net-billingu, który jest dostępny TUTAJ. W kwestii systemu rozliczeń prosumentów, na ten moment najważniejszą kwestią jest to, że każdy nowy właściciel instalacji PV, który dokona zgłoszenia instalacji do operatora do 31 marca 2022 roku będzie miał zagwarantowane rozliczanie w systemie opustów przez 15 lat.

Skąd przekonanie, że jest to mniej niż 15 lat?

W pierwszej wersji ustawy OZE system opustów był zagwarantowany na 15 lat, przy czym prosument nie mógł z niego korzystać dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku. Na mocy nowelizacji tej ustawy czas funkcjonowania systemu opustów został jednak wydłużony do 30 czerwca 2039 roku. Motywacją tej zmiany było przesunięcie daty, aby prosumenci, którzy wybudowali instalacje po 2020 roku również mogli korzystać z systemu opustów przez 15 lat. W innym wypadku system opustów byłby zagwarantowany na 15 lat, z zastrzeżeniem, że nie będzie mógł funkcjonować dłużej niż do 31 grudnia 2035 roku, czyli de facto na 13 lat.

Jak rozbudowa instalacji wpływa na model rozliczeniowy?

Wielu obecnych już prosumentów planuje rozbudowywać mikroinstalację fotowoltaiczną w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem np. na skutek zakupu samochodu elektrycznego lub montażu pompy ciepła. Muszą oni pamiętać, że prosument ma obowiązek poinformować OSD, w formie zgłoszenia, o zmianie mocy zainstalowanej mikroinstalacji (maksymalnie do mocy przyłączeniowej obiektu) w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany.

Zdaniem PTPIREE, modernizacja mikroinstalacji przyłączonej do sieci OSD, a w szczególności zmiana mocy mikroinstalacji (maksymalnie do mocy 50 kW), nie wpływa na zmianę sposobu rozliczania, a także nie wydłuża funkcjonowania systemu opustu.

Zobacz również