Ceny energii za pierwsze półrocze 2019 roku zostały zamrożone do stanu cen z czerwca 2018 roku. Co będzie w 2020 roku? Czy ceny energii wzrosną od 1 stycznia 2020?- odpowiada Minister Energii

Odpowiedź Ministra Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego:

Dziś ciężko przewidzieć, czy ceny energii wzrosną od 1 stycznia 2020 roku. Na razie realizowane są wszystkie wypłaty związane z rekompensatami i odszkodowaniami z tytułu cen energii w 2018 roku. Ponad 8,5 miliarda złotych pozostało w kieszeni przedsiębiorców i obywateli ze względu na utrzymanie cen prądu na poziomie z 2018 roku. Rok 2019 jest w pełni bezpieczny i zabezpieczony. Resort spogląda w przyszłość jaka będzie perspektywa w ramach Unii Europejskiej na 2020 rok i przymierza się do działania w ramach tej perspektywy. Resortowi zależy na tym, aby obywatele i przedsiębiorcy byli konkurencyjni. Konkurencyjność zapewniona w 2019 roku, w sytuacji kiedy o kilkadziesiąt procent wzrosły ceny energii w innych państwach Unii Europejskiej, przyczyniła się do dużego skoku w różnych dziedzinach eksportu zagranicznego i dochodów finansowych. W związku z tym, z punktu widzenia społecznego, ceny energii będą musiałby być trzymane w ryzach.

Kontrowersje

Obowiązująca w tym roku ustawa zamrażająca ceny energii wzbudziła szereg kontrowersji, bowiem nakazała firmom zmianę istniejących umów poprzez obniżenie cen uzgodnionych z kontrahentami. Tym samym, zmusiła przedsiębiorców do sprzedaży energii po cenach nieodpowiadających warunkom rynkowym, częstokroć niższym od kosztów ponoszonych przez nich na realizację umów.

Ministerstwo być może jeszcze nie wie co dalej zrobi z cenami energii.

Decyzja o tym, co z cenami energii w 2020 roku ma charakter gospodarczo-polityczny, mamy jeszcze czas na jej podjęcie – powiedział drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy minister Krzysztof Tchórzewski.

Czy ceny energii wzrosną od 1 stycznia 2020? My też tego jeszcze nie wiemy.

Redakcja GLOBEnergia